Dijkhoff: sneller huis voor vluchteling en 25000 dakloze Nederlanders kunnen verrekken!

dakloze_497x344

Hier kan ik nu echt WITHEET om worden!

DEN HAAG –
Marco Florijn, oud-wethouder van Rotterdam, moet ervoor zorgen dat meer vluchtelingen sneller een huis krijgen in een gemeente. Dit jaar moeten nog 20.000 vluchtelingen een woning toegewezen krijgen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schrijft de Tweede Kamer maandag dat het Florijn en zijn platform Opnieuw Thuis gemeenten en corporaties daarbij gaan adviseren.
Volgens Dijkhoff hebben de gemeenten de afgelopen tijd wel meer woningen toegewezen aan vluchtelingen die daarvoor in aanmerking komen. Maar door de groeiende stroom vluchtelingen zitten in de asielzoekerscentra nog steeds veel vluchtelingen met een verblijfsstatus
die wachten op gemeentelijke huisvesting. De ruimte in de asielzoekerscentra is hard nodig voor nieuwe asielzoekers en vluchtelingen. De eerste zes maanden van dit jaar vonden 11.350 vergunninghouders een huis in een gemeente.

25000 Dakloze Nederlanders in de steek gelaten

Bjorn, die dakloos was geraakt, moest geholpen worden door een buurtgenoot en een Facebookactie. Voor hem en 25000 andere dakloze Nederlanders stond de regering niet klaar met een bed-bad-broodregeling.
Hij was geen asielzoeker met een onbekend verleden uit een vreemd land die hier het geluk komt zoeken. Hij was een Nederlander, daarom had hij geen recht op deze essentiële zaken. En al helemaal niet toen hij zijn honden niet in de steek wilde laten bij de daklozenopvang, die de dieren niet wilde binnenlaten. Want regels zijn regels, gevoel wordt niet meer getolereerd.
Helaas is dit de nuchtere waarheid in ons ooit mooie Nederland. Onze regering heeft bepaald dat wij alles en iedereen buiten onze landsgrenzen te hulp moeten schieten. Tegelijkertijd laat ze haar eigen mensen genadeloos in de kou staan.

Over genocide op ‘eigen volk’ gesproken….

http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24294375/__Dakloze_Nederlander_in_de_steek_gelaten__.html

http://www.gezondheidsnet.nl/verslaving/daklozen-sterven-veel-jonger

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24263656/___Sneller_huis_voor_vluchteling___.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook