GEDICHT: ONS “PENSIOEN”

Schitterend gedichtje!…….over centen en het is (helaas) nog de waarheid ook

pensien reken

De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij het Ouderdomspensioen
En heel het land riep blij: Hoera!
En zo werd er gezorgd voor de Ouden van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen

En al was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood
De rijkere wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas

Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is
En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij

De pensioenfondsen spaarden en bulkten van ’t geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld
Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min

Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf

Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar
Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel
En ook de pensioenleeftijd is veel te laag

Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag
Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa
Dus pak je spade en werken maar, opa!!

Kom op partijen, heb geen harten van steen
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad

Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de pluche zittende dames en heren?
Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel

Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund
Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund.
Stuur maar door, dit is diep treurig!
Maar is wel de waarheid.
Wanneer mensen banken beroven gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven krijgen ze een bonus.

Gedeeld van Hans Grenzganger