‘Grieken hoeven niets terug te betalen omdat financiering staten in EU-verdragen verboden is’

Als dit waar is dan barst de hele EU-Bom!

euontploft‘Grieken hebben geen plicht tot terugbetaling, maar ook geen recht op financiële hulp’ – ‘Waarschuwingen voor ernstige gevolgen van een Grexit zijn theater en paniekzaaierij’

Voor zowel Griekenland als alle andere lidstaten is er maar één echte uitweg uit de huidige crisis: de eurozone moet worden opgeheven.

De bekende Duitse professor publiek- en civiel recht Karl Albrecht Schachtschneider komt in een uitgebreide analyse tot de conclusie dat de Grieken gelijk hebben dat ze niets willen terugbetalen van de honderden miljarden die het land van de EU kreeg om overeind te blijven. Het is niet dat de Grieken recht op dit geld hadden – integendeel, maar omdat het financieren van landen overduidelijk verboden is in de bestaande EU-verdragen. Dat betekent dat de eurogroep al vanaf de allereerste –dus illegale- bailout in overtreding was met de eigen EU-verdragen. Griekenland had niet alleen nooit geld moeten, maar ook nooit geld mogen krijgen. En nu moet de EU op de uitermate kostbare –en zeer pijnlijke- blaren zitten.

Dat de EU een unie is waarin bestaande afspraken, verdragen en beloften voor degenen die ze hebben opgesteld helemaal niets waard zijn, weten we inmiddels al. Dat het breken en overtreden van het recht zulke monstrueuze vormen zou aannemen, had zelfs de grootste euroscepticus wellicht niet verwacht. Hoe dan ook, de wereld heeft nog nooit een politieke entiteit gekend die zijn onderdanen voor zúlke gigantische bedragen heeft belazerd.

Financieren ander land verboden

Schachtschneider schrijft dat zowel het financieren als het willen bepalen van het beleid van een ander soeverein land tegen het volkerenrecht ingaat. De Grieken staan dan ook in hun recht dat ze niet willen hervormen en bezuinigen, want dit soort eisen zijn illegaal. Het betekent tevens dat ook de honderden miljarden die het land kreeg om overeind te blijven inderdaad illegaal werden verstrekt, zoals een Grieks parlementair comité onlangs al constateerde. Dat geld hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Lees hier dit explosieve artikel:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Rechtsexpert-Grieken-hoeven-niets-terug-te-betalen-omdat-financiering-staten-in-EU-verdragen-verboden-is