WAT DE NOS GENIEPIG ONDER HET TAPIJT VEEGT!

In de maand juni maar liefst 3000 asielzoekers in Nederland

NOS3Opvallend genoeg werd door dezelfde Rob Trip en zijn NOS-redactie de achtergrond van die andere groep gelukszoekers, namelijk die uit Eritrea ( in juni 1238 stuks ), bewust verzwegen.
De belangrijkste reden dat ze het marxistische land ontvluchten, lijkt de lange dienstplicht in combinatie met de armoede te zijn. Maar Meseret Bahlbi van de Eritrese Vereniging van Amsterdam en omstreken benadrukt dat de trotse Eritreeërs gewoon een beter leven in Europa willen zoeken en dus meer economisch vluchteling zijn.

Wie het eindrapport van Regioplan in opdracht van het ministerie van VROM inzake een vergelijkbare groep eerder binnengestroomde gelukszoekers leest, dat de Somaliërs, zo’n beetje de voorgangers en lotgenoten van de Eritreeërs.
In Nederland leven inmiddels 37.000 Somaliërs niet geheel zonder problemen, vandaar dat de media, met voorop de NOS, hier blijkbaar liever, politiek correct als ze moeten zijn, over willen zwijgen.

Want de positie van de 37.000 Somaliërs in ons land wordt in dit rapport op zijn zachtst gesteld in alle stilte als uiterst zorgelijk omschreven. Na jarenlange vergeefse integratie zit inmiddels meer dan 50% in de bijstand, heeft slechts 20% werk, radicaliseert een groot deel en maken de meeste nauwelijks een opleiding af. Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, ook niet na soms tientallen jaren, nauwelijks participatie op de arbeidsmarkt, een grote discrepantie tussen hetgeen men wil en blijkt te kunnen, ook wel trots genoemd, grote gezinnen, oververtegenwoordiging in verdachtenstatistieken, en op vrijwel alle gebieden een mindere prestatie dan andere vluchtelingengroepen.

Een kostbaar grapje inmiddels. Met een populatie van 37.000 Somaliërs, waarvan 20.000 met een uitkering, zal alleen de uitkering al ons burgers een vaste jaarlijkse kostenpost opleveren van 1150 x 12 x 20.000 zijnde 276 miljoen op jaarbasis. Nog afgezien van de miljoenen aan kosten van huisvesting en begeleiding zullen de kosten jaarlijks oplopen tot minimaal 500 miljoen alleen al voor deze groep, jaar in jaar uit.

Uit SPVA-onderzoek blijkt dat naast Marokkanen en Turken de Somaliërs ook een opvallend laag studieniveau bereiken, simpelweg te wijten aan een lager IQ. (RP: dat wisten wij al vanaf het begin)

Opvallend genoeg lijken alle media, met NOS en Nieuwsuur voorop, hierover liever te willen zwijgen. In april en mei dienden per maand meer dan 1000 Eritrese vluchtelingen in Ter Apel een asielaanvraag in, in de maand juni alweer opgelopen tot 1238. Met allemaal eenzelfde verhaal, identieke reisroute, reden voor asielaanvraag en dezelfde hoeveelheid geld op zak hopen ze zich hier te kunnen vestigen. Deze hoop is gegrond, want ongeveer 80% van de aanvragen wordt ingewilligd, volgens woordvoerders van de IND. De vluchtroute verloopt al jaren wisselend en lijkt sterk door smokkelaars te worden aangestuurd. Nadat Zwitserland de regels heeft aangescherpt, komen ze ineens massaal naar Nederland.

Bron:
https://ejbron.wordpress.com/2015/07/11/hoe-de-nos-leugen-ons-weer-regeert-neem-de-feiten-inzake-de-duizenden-eritrea-asielaanvragen/