GRENZELOZE TOLERANTIE IS DODELIJK!

We lijden aan een slopende en sluipende  ziekte: “GRENZELOZE TOLERANTIE” oftewel: “BLIND VERTROUWEN”

Tell the truth about Islam
Pat Condell

M.A.L. Sion: Gevaarlijke verdraagzaamheid

Het is mijn opzet om u tot het besef te brengen dat de ISLAM nog gevaarlijker is dan het NAZISME van voor de Tweede Wereldoorlog. De ISLAM is de hiervoor genoemde slopende en sluipende, dodelijke ziekte.

Die ISLAM, die hiervoor genoemde slopende, sluipende dodelijke ziekte, is langzaamaan onze samenleving binnengedrongen. Het is al bijna geschiedenis te noemen, dat moment waarop de eerste moskee in Nederland werd gesticht, gevestigd en GETOLEREERD.

Het kwaad is geschied. We kunnen ons afvragen hoe we hiermee om moeten gaan. Is het nodig om maatregelen te nemen? Nog steeds leeft Nederland in de onterechte waan dat de islam net zo’n goede, betrouwbare geloofsgemeenschap is als de Katholieke Kerk of de Nederlands Hervormde Gemeente.

De ISLAM rukt op. Grote steden als Londen en Liverpool, Parijs en Marseille en vrijwel alle andere steden van enige omvang in Europa hebben al stadsdelen waar de politie niet of liever niet naartoe gaat, omdat de geüniformeerde overheidsdienaar zijn/haar leven er niet zeker is. Dat zijn ‘sharia-wijken’. Daar heerst de wet van de islam, zelfs op semi-wettige basis door het stilzwijgend tolereren van de sharia-rechtspraak voor de bewoners van die stadsdelen. Het aantal moskeeën groeit naar een belachelijk groot getal. En nog steeds ziet de overgrote meerderheid van de autochtone bevolking niet welk gevaar er op ze afkomt. Nee, waar ze al midden in zit.

https://ejbron.wordpress.com/2015/04/14/gevaarlijke-verdraagzaamheid/

Het wordt hoog tijd dat blind Europa die oogkleppen afdoet!