HET DODELIJKE EU-VIRUS!

VIRUS

Hoe kan het dat de EU zo begaan is met die “vervolgde moslims” en dat men deze zo graag een veilige haven wil bieden in de steeds dictatoriaal wordende EU?

De reden hiervoor is vrij eenvoudig. Het heeft niets te maken met compassie voor de vluchteling. Eigenlijk worden deze vluchtelingen gewoon gebruikt net zoals u en ik, gewoon gezien als gebruiksgoederen en stukjes gereedschap door de EU hotemetoten. De vreemdelingen worden gebruikt om het cement uit de EU landen te halen. De EU heeft namelijk een grote hekel aan zelfbewuste staten die hun eigen identiteit willen behouden. En een van de beste manieren om de identiteit van een land om zeep te halen is dit land vol te proppen met met mensen die totaal andere culturen en waarden en normen hebben.

Dit is ook gelijktijdig een van de reden waarom men het liefst moslims uit niet westerse landen binnenlaat. De cultuur en identiteit van deze mensen is zoals u en ik weten zo ongeveer precies tegenovergesteld aan de westerse cultuur. Het is een feit , Geert Wilders heeft in deze uiteraard gelijk, dat moslims de nationale identiteit van een land volledig in verwarring brengen als hun aantal te hoog wordt. Dit is precies waar de EU op uit is. Met te veel niet westerse vreemdelingen raakt een land op drift en dit maakt een land een makkelijke prooi voor de ONE NATION gedachte van de EU politici.. Dit is dus de reden van deze massale immigratie, in gang gezet in de jaren ’60, en hoogstwaarschijnlijk toen al met de huidige beweegreden.

Om de identiteit van een land te kunnen ontwrichten moet een immigrant aan twee voorwaarden voldoen:

1) hij moet een volledig andere culturele achtergrond hebben als de inwoners van het land waar hij/zij naartoe emigreert.

2) EN DIT IS HET BELANGRIJKSTE!!!! de immigrant of vluchteling moet zich moeilijk of niet kunnen of willen aanpassen aan de normen en waarden en cultuur van het gastland.

Dit is mede de reden dat de elite voor vooral niet Europese Moslims kiest, en dat deze mensen het meest in landen als Nederland worden toegelaten. Dit is namelijk één van de weinige groepen die meestal aan deze twee voorwaarden voldoen.

De EU verzet zich ook tegen de traditionele gezinsrollen, zoals die van de moeder de vader rol en die van het kind . Onder het mom van emancipatie heeft de EU het plan opgevat om het traditionele gezin in de EU min of meer verboden te verklaren. Men zou denken dat de EU hotemetoten hun verstand verloren hebben maar niets is minder waar. Deze ondermijning van de gezinsstructuur is ook een buitengewoon goede manier om de nationale identiteit en cultuur van een land om zeep te brengen. Het klinkt als een cliché maar de nationale identiteit van een land wordt gevoed vanuit het gezin, een gezin is als het ware de bouwsteen van een samenleving, Als men nu dit gezin ontwricht door bijvoorbeeld de ouders geen vader en moeder rol meer te laten spelen ten opzichte van de kinderen (in Nederland is men hier al ver mee op weg) valt als het ware het gebouw om en verliest een land haar identiteit.

http://www.geennieuws.com/2012/12/waarom-voor-een-multi-culti-samenleving/