HOE WIJ AL 700 JAAR LANG BESODEMIETERD ZIJN!

Waarom “‘Al-Andaluz” een mythe is !

Waarom de mythe van een multiculturele paradijs van verdraagzaamheid en vreedzaam samenwonen in Andaloezië een verdomd schandalige leugen is ziet U hierna. Let goed op!
Witte bolletjes die oplichten zijn al de veldslagen in periodes van 20 jaar. Nadien zijn ze historische feiten geworden en kleuren uiteindelijk allemaal rood van het vergoten bloed.

Elke militaire invasie en bezetting is natuurlijk bloederig en wreedaardig. Maar kijk, de Fransen en de Spanjaarden gaven zich niet gewonnen. Het is een wetenschappelijk bewezen en onomstootbaar vaststaand feit dat de mohammedanen die Spanje veroverden gewoon migrerende imperialisten waren, jagend op oorlogsbuit en slaven om te kunnen misbruiken of verkopen. Maar liefst 184 veldslagen in 700 jaar of één militair treffen elke drie à vier jaar. Is dat modaal of wat?

Deze moslims pasten toe wat hun cultuur al zo lang deed en bovendien wat hun heilige boeken en overleveringen over hun profeet -die hen als rolmodel werd voorgehouden- hen voorschreef!
De ideologie van roofdieren die de islam is werd genadeloos toegepast op de bevolking van bezette gebieden die werd gedood, geknecht, als slaaf verkocht of in alles gediscrimineerd, onteigend, uitgebuit en financieel totaal werd leeggezogen.

Dat Al-Andaluz een soort paradijs zou geweest zijn waar cultuur hoog opbloeide en verdraagzaamheid heerste is een der meest walgelijke leugens die ons en onze jeugd wordt in gehamerd bij middel van nooit ophoudende hersenspoeling en propaganda door de media en in het onderwijs!

Het in kringen van eurofiele en en andere pseudo-intellectuele goedmensen door islamofiele idioten zo verheerlijkte Andaluz was zevenhonderd jaar lang een bloederig strijdtoneel en doorlopend folterplaats tegelijkertijd.

Het wordt de hoogste tijd dat dit en soortgelijke filmpjes desnoods in het maquis aan onze kinderen en kleinkinderen getoond en ter beschikking gehouden wordt. Uiteindelijk slaagden de Europeanen er in de bezetting van Spanje te beëindigen en de het islamitische imperialisme uit Spanje te verwijderen.

Het wordt hoog tijd dat de politiek correcte leugenaars uit Europa worden geweerd of verbannen en dat onze islamofiele leiders met deze ongemakkelijke waarheden worden geconfronteerd. Laat ons hen duidelijk maken dat we niet zullen dulden dat ze wegkijken en zeker niet dat ze lasterpraatjes blijven verspreiden over de wetenschappers en diegenen die de waarheid blootleggen en vertolken.

Wordt het niet de hoogste tijd dat we ook van alle geschiedenisonderwijzers een minimum aan intellectuele eerlijkheid gaan eisen?

h/t Prof. Dr. Bill Warner
http://nageltjes.be/wp/?p=17322

cristianos