Kolat: Migranten werden Deutschland regieren

Kolat: De immigranten zullen Duitsland regeren.
En niet alleen Duitsland, ook de rest van Europa!

Vertaling:
Door Paul Müller
De Voorzitter van de Turkse gemeenschap in Duitsland (TGD), Kenan Kolat, verwacht blijkaar overname van immigranten in Duitsland. “In twintig jaar zullen migranten 75 procent van de bevolking vertegenwoordigen. Duitsland moet deze realiteit zien”. Deze mensen zullen Duitsland regeren en leiden, citeert de Turkse krant “Sabah” Kolat tijdens een bijeenkomst van TGD regionale vereniging Baden-Württemberg.

In dit verband noemde hij de realisering van de dubbele nationaliteit van de immigranten de “belangrijkste agenda van TGD” . Als het EPD in de coalitie-onderhandelingen met de Unie deze eis niet inwilligen “zullen de turken dit niet vergeten” dreigde Kolat. Volgens de huidige wetgeving moeten immigranten tussen hun huidige en de Duitse nationaliteit kiezen.

Fubar

Von Paul Müller

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD), Kenan Kolat, erwartet offenbar die Machtübernahme von Einwanderern in Deutschland. “In zwanzig Jahren werden Migranten 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Deutschland muß diese Realität sehen”. Diese Menschen würden Deutschland regieren und führen, zitiert die türkische Zeitung “Sabah” Kolat auf einer Sitzung der TGD-Landesverbandes Baden-Württemberg.

In diesem Zusammenhang nannte er die Durchsetzung der doppelten Staatsbürgerschaft die “wichtigste Tagesordnung der TGD”. Sollte die SPD in den Koalitionsverhandlungen mit der Union diese Forderung aufgeben, “werden die Türken dies nicht vergessen”, drohte Kolat. Nach derzeit geltendem Recht müssen sich Einwanderer zwischen ihrer bisherigen und der deutschen Staatsangehörigkeit entscheiden.

Berliner-Umschau >>

View original post