De invasie van barbaren met een Psychische Stoornis

Yemenis protest against presence of US Marines in the country

De invasie van barbaren met een Psychische Narcistische Persoonlijkheidsstoornis zal leiden tot de val het het moderne westen! Dit soort verspreidt zich in recordtempo over de hele wereld! Deze snelle verspreiding wordt veroorzaakt door hun onnatuurlijke geboortegolven, die worden vermenigvuldigd o.a. vanwege hun veelwijverij en de genetische overdracht op hun nageslacht!

De Amerikaanse schrijver Raymond S. Kraft heeft in zijn artikel “Offending Islam” een psychiatrisch handboek erbij genomen (Diagnostic Statistical Manual-IV of the American Psychiatric Association) en het hoofdstuk over de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis bekeken. Het valt hem op hoe zeer deze stoornis past bij die van de extremistische moslim.
Deze conclusie is (uiteraard) door de moslims en hun knuffelaars fel bestreden.

Lees onderstaande beschrijving en hoeveel van jullie herkent hier de symptomen?

De Narcistische Persoonlijkheidsstoornis wordt omschreven als een patroon van grootsheid in fantasie of gedrag, de behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie, beginnend in de vroege volwassenheid, gekenmerkt door 5 of meer van de volgende zaken bij de patiënt:

(1) Bezit een groots gevoel van eigenwaarde, bijvoorbeeld in termen van overdreven prestaties en talent, verwacht te worden herkend als superieur, zonder echter een daartoe aanleiding gevende prestatie te hebben verricht.
(2) Is gepreoccupeerd met fantasieën van onbegrensd succes.
(3) Gelooft dat hij of zij ‘speciaal’ en uniek is en slechts kan worden begrepen door of moet worden geassocieerd met andere speciale of hooggeplaatste mensen.
(4) Vereist excessieve bewondering.
(5) Heeft het gevoel ergens recht op te hebben. Koestert bijvoorbeeld onredelijke verwachtingen van een bijzondere voorkeursbehandeling of overeenstemming (door anderen) met zijn of haar verwachtingen.
(6) Exploiteert de ander om zijn of haar doel te bereiken.
(7) Ontbeert empathie, is onwillig om zich te identificeren met de behoeften en gevoelens van anderen.
(8) Is vaak jaloers op anderen of gelooft dat de anderen jaloers zijn op hem.
(9) Toont een arrogant, hooghartig gedrag.

Niet iedere moslim heeft deze psychische stoornis, maar al zou alleen 10% hieraan lijden, dan zou het gevaar nog vernietigend zijn voor de geciviliseerde wereld! Kijk maar:

Over twintig jaar is een kwart van de wereldbevolking moslim (meer dan.2,2 miljard) in 2030! In 1945 waren nog in totaal 600.000 moslims in Europa, nu zijn dat er al meer dan 50 miljoen, waarvan 80% leeft van uitkeringen!

In het Verdrag van Lissabon heeft Europa zich ertoe verplicht om nog eens 50-100 miljoen moslims Europa binnen te laten. Hoeveel van hen deze psychische stoornis heeft laat zich raden maar zelfs al is het een minderheid, dan zal gezien de geboortegolven, deze afwijking al snel vermenigvuldigd worden…

Dit heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor onze economie, maar vooral onze civilisatie, hetgeen zal leiden tot de val van het moderne Westen.

http://whatbubbaknows.com/raymond-s-kraft-offending-islam/

Lees ook dit: (degene die dit niet 100% geestesgestoord vindt, hoort zelf in een dwangbuis!)
http://pamelageller.com/2015/05/islamic-state-burned-a-woman-alive-for-not-engaging-in-an-extreme-sex-act.html/

Realpredictor.