5 MILJOEN ZIJN IN ELK GEVAL AL WAKKER!

5 miljioen

Drie maanden geleden meldde ik dat mijn blog de 4 miljoen viewers/volgers heeft gehaald. Vandaag is inmiddels de 5 miljoen gepasseerd.
Al zou ik slechts 10 % hiervan wakker hebben geschud, dan ben ik al dik tevreden. Natuurlijk hoop ik dat het er veel meer zullen zijn, want iedereen met een gezond verstand weet dat niet alleen onze toekomst, maar vooral die van ons nageslacht in groot gevaar is!

Het volk wordt op een zeer slinkse wijze gemanipuleerd en wij realistische bloggers zijn de onthullers van de veroorzakers van de groeiende economische crisis, de oorlogsdreiging en de desastreuze kolonisatie van Europa door de moslims. Ook het democratie-probleem wordt steeds groter!
Ik heb het, zoals de meesten van jullie wel begrepen zullen hebben, over de grootste aanstichter van al deze problemen: de apocalyptische EU.

Helaas zijn de “ver van mijn bed” burgers nog steeds oververtegenwoordigd en de kudde slapende schapen bijna niet wakker te krijgen. Toch blijf ik doorgaan met waarschuwen. Ook al krijg ik, net als de meeste rechtse bloggers, steeds meer tegenstand van degenen die zich aangesproken voelen! Juist deze tegenstand is het bewijs voor mij dat men ons ziet als een gevaar, omdat wij te dicht bij de waarheid komen! Het demoniseren en dreigen heeft tot nu toe niet geholpen en het zal daarom niet lang meer duren voordat er wettelijke maatregelen genomen worden om alle rechtse bloggers monddood te maken. Tot dan blijf ik doorgaan met waarschuwen. En ik hoop dat jullie, trouwe lezers en volgers, zo lang het mogelijk is, samen met mij de strijd willen voortzetten!

(Als deze trend zo doorgaat en er elk kwartaal een miljoen lezers bijkomen, dan is dit voor mij een stimulans om hiermee door te gaan en het bewijs dat het volk de leugens van onze regeringen uiteindelijk door begint te krijgen!)

Ik dank jullie allen van harte voor jullie vertrouwen en geweldige support!

Realpredictor
=====================================

Translation:
Three months ago I reported that my blog has reached the 4 million viewers/followers. Today this number has been passed the 5 million.
If I could have wake up only 10% of those millions, then I’d be very satisfied. Of course I hope that it will be much more, because anyone with common sense knows that not only our future, but the future of our children and grandchildren is in great danger!

The people are manipulated and we, as realistic bloggers, are the revealers of the perpetrators of the growing economic crisis, the threat of war and the disastrous colonization of Europe by the Muslims. Also the democratic problem which is getting bigger!
As most of you already understood, I refer to the largest perpetrator of all these problems: the apocalyptic EU.

Unfortunately, the “ignoring citizens” are still over-represented and the flock of sleeping sheep still don’t want to wake up.
But I still keep on warning. Even though I get, like most right-wing bloggers, more and more opposition from those who feel personally attacked.
Precisely this opposition is proof for me that they see us as a threat, because we are too close to the truth!
Demonizing and threaten us so far didn’t helped and therefore it won’t be long before all legislative measures will be taken to silence the right-wing bloggers. Until then I remain continue to warn. And I hope you, my loyal readers and followers, will continue fighting along with me…

(If this trend continues and this blog is growing each quarter with 1 million readers, then this will be an incentive for me to continue and the proof that the people finally see through the lies of our Governments!)

I thank you all very much for your trust and great support!

Realpredictor