WAAR ZIJN AL DIE KRUISRIDDERS GEBLEVEN?

Kruisridder

Voorbeeld: Nederland capituleert alweer, nu voor de islam.

Nederlanders kunnen niet meer demonstreren in hun eigen land omdat islamieten met geweld dreigen. Iets meer dan tien jaar na de eerste ‘geslaagde’ islamitische aanslag in Nederland op het Vrije Woord durven Nederlanders in het openbaar niet meer hun mening te geven.
En in plaats van dat de overheid de ongewapende burger beschermt bij de uitoefening van diens rechten, wordt die burger gruwelijk alleen gelaten. De staat die die macht, “De Macht”, bij gratie van de burger zou moeten hebben -het is de burger die die staat eens in de zoveel tijd middels verkiezingen een mandaat geeft- heeft zich die macht toegeëigend en diezelfde burger buitenspel gezet.

De stem van die burger werd al steeds vaker genegeerd. Het stuitendste voorbeeld is wel het referendum van 1 juni 2005. Terwijl de laatste rechtsstatelijke restjes Nederland verkocht worden en de ontbinding van de Nederlandse samenleving (want dat was het ooit; s a m e n l e v i n g, ondanks al onze geliefkoosde verschillen) steeds duidelijker een welbewust plan lijkt, wordt een voor alle eeuwigheid alles verstikkende islamitische geestelijke dood over ons land en dit volk uitgerold.
Want als U aanstaande zaterdag niet mag spreken? Wanneer mag u dat dan wel weer?

http://www.vrijechroniqueurs.nl/nederland-capituleert-voor-islamitisch-geweld/

En er is potverdorie geen enkel verzet of protest gekomen! Blijft de Nederlander met de staart tussen de benen lopen?

Hier een citaat uit het boek ‘Land der naiëve Dwazen‘ door Mohamed Rasoel

“Daar staan ze nu, die Nederlanders met hun volstrekt gerechtvaardigd en zonder twijfel hoogstaand streven om zo zich ver mogelijk van Hitlers’ ideologie te distantiëren. Ze hebben over het hoofd gezien dat hun weg aan het andere eind uitkomt bij de joden (met alle respect). De stakkers begrijpen maar niet dat de keus niet noodzakelijk die tussen nazi’s en joden hoeft te zijn, tussen roofdier en prooi, tussen onderdrukker en slachtoffer, maar dat er een alternatief is, een derde weg, namelijk het vege lijf redden en zorgen voor het voortbestaan van de eigen cultuur en het eigen land. En het is louter dat ene, kleine misverstand dat zal maken dat de Nederlanders de geschiedenis ingaan als het volk dat zo diep nadacht over een angstdroom uit het verleden dat het zelf die angstdroom werd.”