DE FATALE EUROPESE GROOTHEIDSWAAN…

Rules

Morele plicht
Zonder medelijden strekt de staat zijn klauwen uit naar verkeersovertreders en belastingontduikers. Als het erom gaat de buitengrenzen af te sluiten tegen illegale immigranten is ook de tolerantie bijna grenzeloos.

In het jaar 2050, schat de VN, zullen er twee miljard overwegend jonge Afrikanen tegenover 691 miljoen vergrijzende Europeanen staan. Het antwoord van onze politici luidt dat we nog steeds meer vluchtelingen moeten opnemen. Het vriendelijke aanbod zal de vraag verhogen.

In principe weet iedereen het, maar niemand durft het te zeggen: wat zich hier afspeelt, is een grootscheeps opgezet misbruik van ons asielrecht door illegale economische vluchtelingen. Het is een door de autoriteiten gedulde rechtsbreuk in grote stijl.

Een asielrecht, dat zijn eigen misbruik tolereert, schaft zichzelf af.

Natuurlijk mag het Westen helpen, maar dat zou de regionale machten niet van hun verantwoordelijkheid moeten bevrijden. Al decennia lang pompen we miljarden in de ontwikkelingshulp. Desondanks gaat het met de meeste Afrikaanse landen sinds het einde van de koloniale tijd slechter. Ghana, Nigeria en Burkina Faso hadden ooit een hoger inkomen per hoofd van de bevolking dan China of Zuid-Korea. Zelfs Kongo beschikte in de tijd van zijn bevrijding over een op export georiënteerde landbouw en een concurrerende mijnbouw. Omgekeerd waren enkele van de armste regio´s van de wereld nooit westerse kolonies: Afghanistan, Tibet of Liberia. Europa is niet schuldig aan de economische ellende in de vluchtelingenlanden. Wat doen eigenlijk de Afrikaanse regeringen om de dodelijke migratie via de Middellandse Zee te stoppen?

Niet de mensensmokkelaars, niet de vluchtelingen, maar de Europese regeringen zijn hoofdzakelijk schuldig aan het massale sterven in de Middellandse Zee. Omdat zij hun asielrecht niet in de praktijk omzetten, zenden ze aanlokkelijke, inmiddels dodelijke signalen uit. De Europese uitvoerende misère op migratiegebied produceert de lijken in de Middellandse Zee, maar ze beloont ook gewoon honderdduizenden illegale armoedemigranten, waarvan 80 tot 90% levenslang in de Europese sociale stelsels belandt.

De Australiërs doen het goed. Zij hebben de strijd opgenomen tegen de illegale immigratie. In een demonstratievideo verkondigt een geüniformeerde officier dat men illegale migratie niet zal toestaan. Alle binnenkomende schepen worden door de marine opgevangen en naar eilanden gesleept. Deels naar partnerlanden, waaraan de Australiërs hiervoor geld betalen.

Dat is niet onmenselijk, maar een gebod van de ethiek: wie ten prooi valt aan de morele grootheidswaan om toevlucht te bieden aan alle armen vernietigt zijn levensfundamenten.

Lees hier het hele artikel:
https://ejbron.wordpress.com/2015/04/26/morele-plicht/

WIJ MOGEN NIET PROTESTEREN, ALLEEN BETALEN!