BRUSSEL – Nog meer geld EU voor aanpak vluchtelingenstroom

paspoort_geld

De EU gaat drie maal zoveel geld uittrekken als nu voor het indammen van de stroom asielzoekers die over de Middellandse Zee proberen Europa te bereiken. Ook stellen diverse lidstaten meer schepen en vliegtuigen beschikbaar om schepen met vluchtelingen op te sporen en deze mensen indien nodig te redden. Dat is het resultaat van de speciale top van de Europese regeringsleiders over de vluchtelingencrisis.

Voor de Operatie Triton in vooral de Italiaanse wateren komt 9 miljoen euro per maand beschikbaar, tegen 2,9 miljoen nu. Dat geld komt uit de EU-begroting; de lidstaten hoeven daarvoor nu niets extra op tafel te leggen. Volgens voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie is dit evenveel als de Italiaanse operatie Mare Nostrum heeft gekost, die in ruim een jaar tijd meer dan 140.000 bootvluchtelingen op de Middellandse Zee heeft gered.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23963737/__Meer_geld_EU_voor_vluchtelingen__.html

Dit betekent dat de megakosten van 26.509 euro per jaar, per asielzoeker zullen worden verdriedubbeld! En waarschijnlijk is dit slechts het begin.
(Nog) werkend Nederland en gepensioneerden, maakt u borst maar nat!

De voedselbanken zullen nu alleen voor de Nederlanders moeten worden uitgebreid, want de asielzoekers krijgen alles vergoed!

Lees ook: http://www.rijnlandmodel.nl/allochtonen/asielzoekers_kosten-besteding_bronnen.htm