THE GOOD EXAMPLE…

HET GOEDE VOORBEELD! Tot hier en niet verder!

aussie

Australia:
Muslims are the most irrational, war-mongering, violent, devious, indoctrinated and unreliable people on earth. It’s unsafe to bring them into a country. They need to be deported. All trade with Islamic countries need to end and be sanctioned. It’s trade with them that fund and expand their terror empire. It needs to stop or it will swallow up the whole world.

Australië:
Moslims zijn de meest irrationele, oorlogszuchtige, gewelddadige, slinkse, geïndoctrineerde en onbetrouwbare mensen op aarde. Het is onveilig om ze in een land toe te laten. Het is nodig dat ze worden gedeporteerd. Alle handel met islamitische landen moet worden beëindigd en bestraft. Handel met hen wordt gebruikt om hun rijk van terreur te financieren en uit te breiden. Dit moet stoppen of het zal de hele wereld opslokken.

Amen!