HET ONBEGRIJPELIJKE!

THE COLD HARD TRUTH! Over een land op weg naar de eigen ondergang!

E.J. Bron

Screenshot_10

(Door: Driek)

Het is mij onbegrijpelijk dat onze regeringsleiders, die toch de heilige plicht op zich genomen hebben de burgers van hun land te leiden naar de verwezenlijking van een hoger gedachtegoed, zorg te dragen voor een behoorlijke leefwereld, pal te staan voor onze verworvenheden die ons land de laatste honderd jaar hebben opgestuwd tot welvaart, betere gezondheidsvoorzieningen, voldoende voedsel en zorg voor onze naaste – dat die regeringsleiders ons nu onderdompelen in een lugubere wrede wereld, waarin de mens, de kroon der schepping, door bloeddorstige moordenaarsbenden wordt  vernederd. Ik vind dat onbegrijpelijk. Mij lijkt het uitzicht op een leven in een wrede ordeloze wereld, waarin de glans van het goddelijke ontbreekt, waarin geen enkele flonkering de geest doet oplichten en geen hogere gedachte zich kan ontplooien, doch waar slechts plaats is voor geschreeuw vanuit een minaret – mij lijkt zo’n leven onbestaanbaar.

View original post 676 woorden meer