WISTEN JULLIE DAT….

Minstens € 26.509,- het bedrag is dat de Nederlandse staat jaarlijks uitgeeft aan één asielzoeker?

DUURSTE

Dankzij onze geweldige regering en hun multi-knuffelaars mag het Nederlandse volk hiervoor opdraaien!

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. (Maar het doofpotdeksel is nu toch geopend!)

Minstens € 26.509,- is het bedrag dat de Nederlandse staat jaarlijks uitgeeft aan een asielzoeker. Deze berekening is gemaakt aan de hand van informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vooral de zorgkosten springen in het oog. Die bedragen gemiddeld € 6.160,- per asielzoeker per jaar. Asielzoekers hebben geen inkomen, maar wel recht op dezelfde zorg als Nederlanders.

Ze hebben bovendien geen eigen risico of bijdrage – die vergoedt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Ze hebben ook recht op een aantal onderdelen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Kosten die zich niet in dit onderzoek mee lieten nemen zijn bijvoorbeeld “kosten die politie en Koninklijke Marechaussee maken ten behoeve van asielzoekers” (bijvoorbeeld deze) en de schoolkosten van minderjarigen. De subsidies die jaarlijks toegekend worden aan tolken, vertalers en instanties die helpen bij asielaanvraag, terugkeer en herintegratie in het land van herkomst bedraagt €17,5 miljoen.

Lees hier de rest:
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/cijfers_hoeveel_spendeert_jaar.html