Amsterdam steelt helft sociale huurwoningen van Amsterdammers. Vragen PVV

DUS ILLEGALEN IN ONZE HUIZEN EN NEDERLANDERS MOETEN OP STRAAT WONEN!

Fubar

01

Als de gemeente een verzoek indient, kan Grotendorst sociale huurwoningen gebruiken die vrijkomen. Omdat in Amsterdam weinig sociale woningen vrijkomen, heeft Rochdale tegen de gemeente gezegd dat dan meerdere vluchtelingen in één huis kunnen komen te wonen. ‘Voor een gewone woningzoekende wordt de spoeling wel erg dun, doordat bijzondere groepen (die voorrang hebben bij het krijgen van een sociale huurwoning, red.) inmiddels al meer dan de helft van de sociale huurwoningen krijgt toegewezen. Laten we voor deze groep dus woningdeling toepassen, zodat meerdere vluchtelingen samen in één woning passen. Dat kan prima.’

Parool >>

PVV:

Vragen van het lid Fritsma aan de minister voor Wonen & Rijksdienst over de wens van een woningcorporatie om illegalen te huisvesten(*).

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht dat woningcorporatie Rochdale bereid is om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten?

2.)
Bent u bereid om deze organisatie duidelijk te maken dat illegalen geen recht…

View original post 95 woorden meer