DEMOCRATIE IN NEDERLAND IS FICTIE!

“De politiek uit handen van het volk houden. Politiek, dat is iets voor de mensen die er verstand van hebben. De bestuurlijke elite.”
Dit is wat onze ‘bestuurders’ van het volk vinden! Met andere woorden: Het volk is slechts dom stemvee!

democratieterug

Is Nederland wel een democratie?
Een democratie houdt in dat het volk zelf regeert. Niet de Koning of een onderkoning, maar het eenvoudige plebs zoals u en ik. Wat wij regering noemen heeft niet als taak om te regeren, maar om te regelen. Wij bepalen wat we willen en geven deze mensen, die bij ons in loondienst zijn, de opdracht om dat uit te voeren. De regeling vaststellen, uitvoeren en controleren. De Trias Politica.
Het beoogde nieuwe artikel 0 van de Grondwet ‘Nederland is een democratische rechtsstaat’ suggereert twee zaken: (1) Een democratie en (2) Een rechtsstaat.

Stemmen op politici
Doen ze hun werk onvoldoende, niet goed of zelfs verkeerd dan moeten ze worden bijgestuurd of gecorrigeerd. Daarvoor hebben we (1) het Parlement, de (gekozen) volksvertegenwoordigers, en (2) de Media, de (onafhankelijke) waakhonden. En daarmee ontstaan opnieuw vragen die moeten worden uitgezocht.

Is het Parlement wel door ons gekozen? Daarop is het antwoord kort. Nee. Het grootste deel van de Kamerleden zijn vastgesteld door de fracties zelf. U mag uw voorkeursstroming aangeven, maar de fractie zelf bepaalt wie de kandidaten zijn. Het lijkt wat dat betreft een beetje op de “verkiezing” van de Nationale Ombudsman 1 De kandidaat staat bij voorbaat al vast, en u mag niet stemmen, maar instemmen.
Ook bij het vaststellen van de premier, de eerste minister, de minister van algemene zaken, de surrogaat president, heeft het volk helemaal niets te vertellen. Dat wordt onderhands geregeld, niet in de laatste plaats via de door de Koning(in) aangestelde informateur. Formeel is en blijft de Koning de baas en is de premier de buikspreekpop. Zo ook met vice-president Donner, de Raad van State gehoord hebbende.

Helemaal erg wordt het met het toewijzen van de ministerschappen. Dat is al helemaal handje-klap, manipulatie, chantage en omkoperij. Oftewel: CORRUPTIE. Het kan me niet schelen of ik een goede kandidaat heb, “als jij dit krijgt dan wil ik dat.” Geen enkele inspraak daarbij van het volk. Ze noemen dat “coalitievorming”. Niet de burger bepaalt haar regering, maar de buit wordt onderling, als jakhalzen, verdeeld.

En daarom hebben zij hier vrij spel!

democratie.nee

Lees hier het hele artikel:
http://www.hethaagsecomplot.nl/20140830-stemvee.htm