WINSTON CHURCHILL ABOUT THE ISLAM

Chruchill

WINSTON CHURCHILL would be in prison under this new British “islamophobia” law from the so-called ‘conservative’ Cameron government

He forgot Barbarism!

WINSTON CHURCHILL zou in de gevangenis komen onder deze nieuwe Britse “islamofobie” wet van de zogenaamde ‘conservatieve’ Cameron regering!

“Hoe vreselijk zijn de vervloekingen die islam haar volgelingen oplegt!
… die zijn in een man net zo gevaarlijk als hondsdolheid bij een hond. De effecten zijn duidelijk zichtbaar in veel landen.
Ondoordachte gewoontes, slordige systemen van landbouw, trage methoden van de handel en onzekerheid van eigendommen bestaan waar de volgelingen van de profeet heersen of leven”

Sir Winston Churchill.

Hij vergat barbarisme!