Nederland is compleet gek geworden over #MH17

Door Joost Niemoller

MH17-doofpot-deal

Vandaag werd ik geïnterviewd door een journalist van een Russische nieuwszender. Over MH17. Die stelde me eigenlijk alleen maar rustige, verstandige vragen. Een van die vragen zette me in het bijzonder aan het denken, alhoewel hij natuurlijk voor de hand ligt:

‘Hoe komt het dat bij de crash van het toestel van German Wings binnen drie dagen alles bekend is en naar buiten gebracht, terwijl we over de crash van MH17 na bijna een jaar nog steeds niets te weten krijgen van de autoriteiten?’

Mijn antwoord luidde dat het bij MH17 allemaal draait om internationale politiek. Wat natuurlijk waar is en de zaak zeker vertraagt. Maar er lijkt ook iets anders aan de hand te zijn. Zoals bekend –althans voor wie de moeite wil nemen om de verdragstekst bij het onderzoek van de Onderzoeksraad te lezen- is het Nederlandse onderzoek en het Oekraiense onderzoek ineen geschoven tot een enkel onderzoek. Oekraiense onderzoekers zijn verplicht betrokken bij het Nederlandse onderzoek, er moet absolute informatie uitwisseling bestaan tussen Kiev en Nederland, en bij het naar buiten brengen van de eindgegevens is men gebonden aan de regels voor geheimhouding in zowel Nederland als in Oekraine. En nergens anders.

Dit is gewoon openbare informatie, en het is dan ook het centrale probleem in mijn boek De doofpotdeal, maar bij de Nederlandse media en in de Nederlandse politiek heeft men hierover geen vragen. We vinden het kennelijk normaal dat een van de mogelijk schuldige partijen ook het onderzoek uitvoert.

Het ligt dan ook zeer voor de hand, zo liet de Russische journalist weten, dat de Nederlandse onderzoekers wel degelijk interessante informatie over het daderschap hebben gevonden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 25 metalen deeltjes die in de lichamen en in de bagage zijn gevonden. Het is dan een eenvoudige zaak. Binnen een week kun je de herkomst van die metalen deeltjes vaststellen. Alleen: Hierover zwijgt het OM.

Waarom? Dat kan alleen maar omdat de uitkomsten onze bevriende onderzoekspartner Oekraine niet bevallen. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat het de Nederlandse onderzoekers niet bevalt, maar daar wil ik niet aan. De integriteit van de Nederlandse onderzoekers, daar twijfel ik niet aan. De problemen beginnen bij de politiek.

In Nederland wordt er ondertussen iets heel anders beweerd. Sterker nog, er wordt in Nederland aan een stuk door op overspannen toon geschreeuwd door de voltallige media: HET IS ALLANG BEKEND. ER IS EEN BANDJE MET EEN AFGELUISTERD GESPREK EN DAAROP HOOR JE DAT DE RUSSEN EN DE SEPARATISTEN ZELF TOEGEVEN DAT ZE MET EEN BUK DE BOEING UIT DE LUCHT HEBBEN GESCHOTEN!!!

Nu, van mij zult u het niet geloven, dus luistert u vooral eens naar de grootste deskundige die we in Nederland hebben op het gebied van internationaal recht: Geert Jan Knoops. Die zei gisteren in Nieuwsuur heel rustig dat het ‘bewijs’ van het OM met die dialoog helemaal geen bewijs is, en dat het in en rechtszaak nooit stand kan houden.

Datzelfde Nieuwsuur opende de uitzending met de opmerking dat het net zich rond de verdachte aan het sluiten was. En er werd een naam genoemd en een foto getoond.

Verdachte? Zijn we al zo ver dan? Zijn we met z’n allen niet totaal gek aan het worden?

‘Bewijs’ van een geheime dienst is nooit bewijs in een rechtszaal. Het kan namelijk nooit getoetst worden. In het internationale recht kan dat nooit anders zijn, zeker niet waar het gaat om de geheime dienst van een van de strijdende partijen die mogelijk schuldig kunnen zijn.

Als we in Nederland nog nuchtere journalisten hadden op het dossier MH17, dan zouden die zich enkele belangrijke vragen stellen: Waar komen die geluidsopnamen nu ineens vandaan? Hoe heeft het OM vast kunnen stellen dat het hier om ‘authentiek’ materiaal gaat? Waarom moeten we van datzelfde OM kennelijk een eerder ‘afgeluisterd’ gesprek niet geloven en dit wel, terwijl het toch van dezelfde bron zou komen, namelijk de geheime dienst van een van de meest corrupte landen ter wereld ( letterlijk op het niveau van Bangladesh).

Maar voor al dit soort kritische en nuchtere overwegingen is in dit totaal hysterische Nederland geen plaats meer.

Het is een angstaanjagende geestelijke toestand geworden. In Trouw vroeg een journalist zich woedend af waarom de Russen niet meehelpen met het verspreiden van de boodschap van het OM. Alsof de Russen totaal gek zijn geworden. Moeten zij meehelpen met de corrupte tactieken van de Oekraieners om zichzelf als dader aan te wijzen? Moeten ze bovendien meewerken aan het totaal geschifte voorstel van het OM om een klein jaar na dato op zoek te gaan naar getuigen bij vage, mogelijk gefotoshopte plaatjes van het internet waarop we een Buk installatie zien rondrijden, zonder ook maar iets te weten over de datum waarop dat gebeurd zou zijn?

Dat heeft helemaal niets meer met een serieuze rechtsgang te maken. De zo opgetrommelde ‘getuigen’ zullen door iedere advocaat van tafel geveegd worden.

Het gaat het OM dus allang niet meer om een rechtsgang. Het gaat dit OM alleen maar om het beïnvloeden van het maatschappelijk debat. En daarin lijken ze aardig geslaagd. De hysterie gaat hier in de hoogste versnelling. Maar het treurige is dat Nederland hier geen stap verder mee zal komen. Rusland zal nooit als verdachte meewerken aan een onderzoek waarbij ze niets te zeggen hebben. Iedereen die dit serieus van Poetin verwacht, is niet goed bij zijn hoofd. Terecht heeft Rusland voorgesteld om een speciale gezant van de Verenigde Naties in te stellen om zo het onderzoek op hoger niveau te tillen. En het dan nog enige kans op objectiviteit te geven.

Dit leidt tot niets anders dan nog meer machteloze woede en zelfoverschreeuwing.

http://joostniemoller.nl/2015/04/nederland-is-compleet-gek-geworden-over-mh17/

Tragisch eigenlijk. Waarin een klein land klein kan zijn.

doofpotdeal2