Meerderheid Nederlanders: Sluit Europese buitengrenzen!

Uit een recente peiling van het onderzoeksbureau peil.nl is naar voren gekomen dat een meerderheid van de Nederlanders wil dat de Europese buitengrenzen worden afgesloten van immigratie.

WELKOM

De peiling is afgenomen in reactie op een voorstel van de VVD om de buitengrenzen van Europa af te sluiten voor asielzoekers. De partij kwam hiermee als gevolg van de massale instroom van ‘asielzoekers’ in Nederland, maar bovenal in het zuiden van Europa, wat de laatste jaren nog verder is versneld door oorlogen en mislukte democratiseringsprocessen in Afrika.

Het voorstel van de VVD om de buitengrenzen voor asielzoekers te sluiten wordt door 51 procent van de Nederlanders gedeeld, zo blijkt uit de peiling. Onder de VVD-kiezers zelf gaat het om 80 procent. Bij de PVV-kiezers is dat percentage 97 procent. Het laagste percentage komt naar voren bij de D66-kiezers. Alleen de oppositiepartijen PVV en SP vinden dat de regering vanwege dit onderwerp zou moeten struikelen.

Iedereen met een gezond stel hersens ziet: Nederland (en Europa) stemt zichzelf de afgrond in
De volksverhuizing leidt tot sociale ontwrichting in heel Europa.
In heel Europa komen sociale voorzieningen onder druk te staan. De verzorgingsstaten zuchten al onder hoge werkloosheid. Vluchtelingen doen een onevenredig grote aanspraak op uitkeringen. Steeds minder burgers willen een asielzoekerscentrum in hun buurt.

Maar behalve dat het niet allemaal ‘echte vluchtelingen’ zijn – velen hebben vooral economische motieven – kunnen er ook terroristen van ‘Islamitische Staat’ tussen zitten, die in Europa aanslagen moeten gaan plegen en ‘Rome veroveren’.

STATGRENS

http://rechtsactueel.com/2015/04/02/meerderheid-nederlanders-sluit-europese-buitengrenzen/

Lees ook: Nederlanders zijn de islam meer dan zat, maar de overheid blijft het maar opdringen!
http://fubar.mobi/2015/04/01/nederlanders-zijn-de-islam-meer-dan-zat-maar-de-overheid-blijft-het-maar-opdringen/

RP:  En wie van jullie denkt dat onze regering de wensen van het volk serieus neemt?