Benoem de Blankheid

Een perfecte omschrijving van de multiculturele hype in Europa en de gevolgen hiervan (tolerantie-misbruik, omgekeerde discriminatie, disrespect en bezetting)!

E.J. Bron

Screenshot_11

(Door “eg regs”)

Er zijn Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders en nog een hele rits aan varianten op het Medelander-Nederlander-thema. Maar wat zou nu een geschikte term zijn om díe bevolkingsgroep te beschrijven die niet pas recent is komen invliegen, maar integendeel deze zompige vlakte al eeuwenlang bewoont?Díe etnische entiteit dus zonder wie er van een Nederland – cultureel, staatkundig, maar in hoge mate zelfs ook heel basaal: fysiek-geografisch- geen sprake zou zijn. Bestaat er werkelijk geen alternatief voor dat steriele begrip ‘autochtoon’? Dat plastisch, onsympathiek en non-discript stukje jargon uit het politiek-correcte handboek.

View original post 754 woorden meer