WE ZIJN INDERDAAD BEDONDERD: STEMFRAUDE IN NEDERLAND!

stemfraude1

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week zijn grote fouten gemaakt bij het tellen van de stemmen.
In Amsterdam zijn bij stembureaus in totaal ruim zeshonderd stemmen méér uitgebracht dan er stembiljetten en volmachten waren, concludeert het AD woensdag in een analyse van de processen-verbaal die gemeenten na de verkiezingen maken.

Bij enkele andere stembureaus werden ruim achttienhonderd minder stemmen dan biljetten en volmachten geteld!
Er zijn zo veel onregelmatigheden dat ze er voor kunnen zorgen dat een restzetel net bij een andere partij terecht komt. Opgeteld zijn er in Amsterdam bijna 2.500 onregelmatigheden, terwijl 1.765 voorkeurstemmen nodig zijn om in de raad te komen.

Rotterdam
Ook in Rotterdam zijn de verkiezingen niet vlekkeloos verlopen. Bij een deel van de stembureaus zijn ruim vierhonderd meer stembiljetten gevonden dan er kiezers waren geteld. Bij de andere stembureaus zijn 550 stemmen minder geteld dan kiezers.

Den Haag heeft ruim vijfhonderd afwijkingen en Utrecht ruim honderd. Groningen en Tilburg zitten ieder rond de vijftig. Amsterdam en Rotterdam hebben geen verklaring voor het hoge aantal afwijkingen.
Verschillende deskundigen wijzen er in de krant op dat het tellen nog altijd mensenwerk is omdat niet per computer mag worden gestemd. Hierdoor zouden sneller fouten worden gemaakt.

De verkiezingsuitslag per gemeente Dossier gemeenteraadsverkiezingen

http://www.nu.nl/binnenland/3735909/veel-spookstemmen-tijdens-verkiezingen.html

Exact zoals wij rechtse realisten al die tijd al hebben gezegd; en dit is gegarandeerd slechts het topje van de ijsberg!