Sluit de asielcentra en help armsten in de regio!

cruise

Wat doe je als vreemdelingen berooid, ziek en hongerig op je deur kloppen, achtervolgd door allerlei vijanden? Juist, je laat ze binnen, geeft ze eten en onderdak en dan zie je verder. Dat geldt nog sterker voor de vluchtelingen, die voor veel geld een plaatsje hebben gekocht op een onzeewaardig bootje en vervolgens midden op zee dreigen te verdrinken. Asielzoekers help je, punt uit. De afgelopen decennia is echter wel duidelijk geworden dat het overgrote deel van de vluchtelingen West-Europa wil binnenkomen vanwege een heel assortiment aan redenen en niet alleen om te ontkomen aan vervolging.

Zo is al jaren bekend dat onze asielzoekers uit de Derde Wereld tot een elite behoren, want de doorsnee vluchteling, die alles laat staan en liggen om politieke vervolging en oorlogs- of natuurgeweld te ontlopen, komt door uitputting en geldgebrek niet verder dan de grenzen van zijn regio. Geven we via de VN voor de opvang van zulke asielzoekers hoogstens 1 of 2 euro per dag uit, voor de asielzoekers in Nederland gaat het al gauw om tientallen, zo niet honderden euro’s. Omdat de opvang in Nederland zo kostbaar is, willen we alleen de ‘echte’ asielzoekers toelaten – een onmogelijke opgave – en dat maakt het noodzakelijk dat een wanstaltig duur en groot apparaat, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, al die vluchtverhalen uitvoerig controleert.

Bovendien bieden we bij opvang in Nederland niet alleen bescherming tegen vervolging, maar automatisch een heel pakket dure extra’s zoals een veel hoger consumptieniveau dan thuis, veel meer veiligheid op straat, betere medische verzorging, betere huisvesting, veel betere scholingsmogelijkheden en ga zo maar door. Geen wonder dat er onder de wat kapitaalkrachtiger vluchtelingen een grote aandrang bestaat om in het rijke Westen asiel aan te vragen, omdat ze dan vele vliegen in één klap slaan.
https://ejbron.wordpress.com/2014/06/28/vluchtelingen-weldra-op-cruiseschepen/

Het gevolg is dat onder de asielaanvragers in West-Europa zeker niet de allerzieligsten zitten, want we weten dat de overgrote meerderheid aanzienlijk sommen heeft betaald aan smokkelsyndicaten. Bovendien vormen de asielzoekers wat de samenstelling naar leeftijd en geslacht betreft geen dwarsdoorsnede van de bevolking. Kinderen en ouden van dagen zijn verre in de minderheid, terwijl die groepen toch net zoveel redenen zouden moeten hebben om naar Europa te vluchten als anderen.

Stoppen we de opvang in Nederland, dan kunnen we het besteedbare bedrag per asielzoeker in de regio misschien wel verdubbelen, want het budget voor de opvang in Nederland was in sommige jaren vaak groter dan dat van de hele VN-vluchtelingenorganisatie. Opvang in de regio is ook nadelig voor de winstcijfers van de smokkelsyndicaten met hun zelfmoordbootjes. Dat is twee keer links. Weten de VVD en de PvdA dat wel?

Nederland voorziet de rijkste asielzoekers van de beste opvang. Dat is rechts beleid, terwijl de opvang bij uitstek links zou moeten zijn. Als we de allerarmsten eerst willen helpen, moeten we de asielcentra in Nederland sluiten en het uitgespaarde geld steken in de opvang in de regio.

http://www.volkskrant.nl/opinie/sluit-de-asielcentra-en-help-armsten-in-de-regio~a3923667/

Nederland spendeert überhaupt veel te veel geld aan  de asielindustrie, terwijl de allerarmsten van ons eigen volk naar de voedselbank moeten en op straat moeten leven en slapen! Over meten met 2 maten gesproken…