De eerlijke berichtgeving wordt aan banden gelegd: Kritiek op islam wordt wereldwijd verboden.

Dit zal betekenen dat rechtse bloggers op hun tenen moeten lopen als zij realistische artikelen publiceren. Elke zin moet 3 x worden gecheckt en/of gemodereerd. ook de commentaren zullen streng moeten worden beoordeeld op eventuele ‘islam-beledigende’ inhoud!

de dood

Bij het uiten van kritiek kan in veel landen een beroep worden gedaan op wettelijke vrijheid van meningsuiting. Aanklachten tegen de islam komen echter nooit tot een veroordeling. Erger nog: “Openlijke kritiek op de islam wordt nu zelfs verboden en overtreders kunnen een zware straf boven hun hoofd zien hangen… ”
Nederland is verworden tot een immigratie land voor niet westerse allochtonen. Die andere culturele waardes aanhangen dan de autochtonen. Die een ander geloof meebrengen. En die eerst in wijken en daarna in stadsdelen de meerderheid zijn gaan vormen. En straks de autochtone bevolking wellicht gaat betitelen als de “aboriginals”.
Kijk, luister en huivert u, dit is Nederland in het derde millenium:

Ook in de rest vanEuropa is kritiek op de islam een taboe geworden en komen er steeds zwaardere repressaile-maatregelen tegen de ‘overtreders’

Zweden: verbod op online immigratiekritiek

Diverse landen hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle
Treinreizigers in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben in toenemende mate last van jeugdige migrantenbendes die op klaarlichte dag treinen en treinreizigers overvallen. Net als in Nederland wordt dit nieuws zoveel mogelijk doodgezwegen door de politiek en media, om de toch al grote onvrede over het mislukte immigratie- en integratiebeleid onder de autochtone bevolking niet nog verder aan te wakkeren.

In mei 2011 besloot de deelstaat-rechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. ‘Is een islamitische traditie’, was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. De studie getiteld ‘De Iris en het Kruis’ werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan.

Nadat in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen Deense rechtsextremisten te leren met vuurwapens om te gaan en zich voor te bereiden op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het ‘pamperen’ van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. De Zweedse Eurocommissaris Cecilia Malmström wil Europa nog veel verder openen voor vluchtelingen en zorgen voor legalere vluchtwegen. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

EU wil moslimgroepen hun zin te geven en kritiek op de islam verbieden

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur. Landen als Syrië en Egypte die eens christelijk waren en tot de wieg van het christendom behoorden, werden veroverd en systematisch tot islamitisch gebied verklaard. Mohammeds volgelingen trokken ook Europa binnen en veroverden Spanje, Portugal en Sicilië. Toen pas kwam christelijk Europa tot de erkenning, dat alleen een verenigd christendom zich tegen het gevaar van de islam verdedigen kon. Pas na de aanslag in Madrid is Europa ‘wakker’ geworden en is er sprake van enige activiteit. Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Klik hier voor de situatie in Groot-Brittannië en klik hier voor de situatie in Duitsland.

Moslims maken vanzelfsprekend gebruik van het recht onze cultuur te mogen bekritiseren. Kritiek op de islamitische cultuur is echter verboden. Genocides worden verzwegen, uitwassen die het gevolg zijn van rigide wetten kunnen niet worden besproken, de moorden en oorlogen van de profeet worden ontkend of goedgepraat.
Moslims vallen onze cultuur op ontelbare niveaus aan. Het gebeurt met kritiek, door laster en intimidatie, door geweld en jihad. Onze samenleving wordt ontwricht door een massale instroom van moslims via importhuwelijken, en binnenkort door een onvermijdelijke geboorte-explosie. Vervolgens wordt onze cultuur ondermijnd door ons te dwingen normen en waarden te accepteren die op geen enkele manier passen bij onze manier van leven.

Typerend is de manier hoe de islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen. Maar wie had ooit kunnen vermoeden dat onze eigen westerse bestuurders zich tegen hun eigen bevolking zouden keren door elke kritiek op de islam de islam te bestraffen. En hiermee hun barbaarse aanhangers een vrijbrief geven om westerse critici te elimineren!
Wie het waagt de perfectie van de islam ter discussie te stellen, is zijn leven niet zeker. Vele islamcritici zijn gedwongen onder pseudoniem te schrijven of onder te duiken.

Ik zal tot mijn laatste adem (al dan niet ondergedoken) ALTIJD blijven waarschuwen voor de meest dodelijke pandemie die de wereld ooit heeft getroffen!

Regeringen hebben zich overgegeven aan Kalifaat
Mijn laatste vraag aan onze wereldbestuurders is deze: “Niet dat ik dit ooit zal goedkeuren, maar waarom heeft de wereld een poteniële levensgevaarlijke bedreiging voor de mensheid gestopt met een atoombom (Hiroshima), terwijl een nóg grotere bedreiging voor de hele wereld niet alleen wordt genegeerd, maar ook nog gestimuleerd?”

De boodschap van de islam is duidelijk: kies voor de islam of sterf.

Bronnen:
http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-islam-is-bezig-christenen-wereldwijd-uit-te-roeien-is-europa-voorbereid.html

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/zweedse_kerst_verbod_op_online.html

http://www.atheisme.eu/nl/entry/31/de_noodzaak_van_kritiek_op_de_islam

https://eunmask.wordpress.com/2015/01/21/het-begint-eu-wil-moslimgroepen-hun-zin-te-geven-en-kritiek-op-de-islam-verbieden/

https://eunmask.wordpress.com/2013/06/03/religie-als-dodelijk-virus/