DE DEVOLUTIE IS BEGONNEN…

devolution_logo

De devolutie van de wereld is al een tijd geleden begonnen, maar het niet weerhouden hiervan door de geciviliseerde wereld, heeft dit proces nu definitief geactualiseerd!

Onderstaand een paar citaten uit het artikel van Peter Rissing

In Nederland roepen vrijwel alle moslims en de hen goedgezinde politici: “Die radicale islamieten van ISIS zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze doen, niet wij, niet onze islam”!

Dat is in de westerse cultuur een laf, onethisch en onjuist standpunt. Het nemen van verantwoordelijkheid, en dus zelfkritiek, is een van de duidelijke verschillen tussen de islamitische en de westerse cultuur. Dat zien we bij de ‘kut-Marokkaantjes’ ook ontbreken. Altijd is het de schuld van anderen of omstandigheden als ze betrapt worden op hun misdaden. En bijna 80 procent van de islamitische Turkse jongeren in Nederland keurt het niét af dat uit naam van die ene Allah buitensporig geweld wordt gebruikt door ISIS.

Door het afwijzen van verantwoordelijkheid voor wat de islam in Nederland teweegbrengt, zijn bovenstaande observaties slechts een voorbode van wat ons te wachten staat. Binnenkort zullen honderden (getrainde) islamitische Jihadisten in ons land aanwezig zijn. Onder de recente instroom van immigranten uit Libië, Syrië en Irak blijken ook ISIS ‘headhunters’ mee te komen! Die treffen hier een goed ‘jachtgebied’ aan met de al half geradicaliseerde Marokkaanse en Turkse jongelingen. Ik betuig daarom bij voorbaat mijn condoleances aan de families van de slachtoffers van islamitische aanslagen die – binnen afzienbare tijd – ook in Nederland zullen vallen. En hier is niets dramatisch aan. Het is een logische conclusie nu de islam zich over de hele wereld, en dus ook in NL, stapje voor stapje, steeds onbuigzamer, agressiever en veeleisender opstelt. Ook in Nederland hebben wij gewoon de mankracht niet om de snelle aanwas van potentiële islamitische moordenaars te (ver)volgen. Dreigingsniveau rood, groen, substantieel, kritiek of ernstig, extra mensen, extra miljoenen euro’s voor de AIVD, cameratoezicht, afluistertechnieken, noem maar op, al deze lapmiddelen zullen niet helpen. Kun je nagaan wat een beetje slimme islamitische knutselaar met zo’n moderne drone en een kilo trotyl in naam van die ene Allah kan doen. Mark my words.

Uit deze voorbeelden blijkt dat het Westen machteloos staat zolang wij – vanuit onze joods-christelijke cultuur – potentiële Jihadisten steeds de andere wang toekeren. Nederland kan beter een voorbeeld nemen aan president Abbott van Australië, die stelt: “Nu de terreurdreiging in Australië toeneemt, neemt het aantal sympathisanten van extremisten toe, evenals het aantal potentiële terroristen, waarvan er nu velen in ons midden leven”. Naar Nederlandse termen vertaalt doelt Abbott o.m. op de negentig procent van de Turkse jongeren in ons kikkerlandje die dit filmpje impliciet goedkeuren en die vinden dat Jihadisten niet vervolgd moeten worden als zij terugkeren van hun Allah-Akbar-koppensnellerij. ‘En daar is geen woord Arabisch bij’. Dus niks geen ‘dreigingsniveau’ meer, het gaat om het ‘aanslagniveau’. Hoewel dat nu nog op ‘beperkt’ gesteld kan worden, zal de islamisering dit niveau in het Westen snel doen stijgen. Stap voor stap, jaar na jaar, tot onze domme bestuurders met een schok wakker worden als – net zoals recent in Londen – westerse kelen hier midden op straat worden doorgesneden. Abbott geeft het goede voorbeeld: “Inwoners die als potentiële bedreiging worden gezien, lopen het risico hun Australische nationaliteit te verliezen. We hebben ze te lang het voordeel van de twijfel gegeven.” Het zou u aardig wat stemmen opleveren zodra u daadwerkelijk paspoorten gaat afpakken, mister Mark Rutte.

Rot op
En, nee, ik vraag niet teveel. Als ik nu een boekje zou publiceren met leefregels die overeenkomen met de islamitische, zoals: homo’s van het dak gooien, vrouwen slaan en besnijden om ze kuis te houden, eisen dat de regering mijn normen en waarden zou eerbiedigen, eerwraak praktiseren, religie en rassen discrimineren, enzovoorts en daarbij ook nog mensen die mijn boekje verscheuren of een tekening van mij maken met de dood zou bedreigen, dan zou ik mij snel langdurig in een TBS-afdeling bevinden. Waarom laten onze domme bestuurders moslims, die zulke leefregels (te lezen in koran en hadith) niet duidelijk, in woord, schrift en daad afkeuren, hier nog steeds mee wegkomen? Dus ja, mijnheer Abbott, “We hebben ze te lang het voordeel van de twijfel gegeven” en het wordt tijd dat dat stopt. “Rot op”, zeg ook ik daarom tegen moslims die geen verantwoordelijkheid nemen. Als ze niet vrijwillig oprotten, dan verplicht.

https://ejbron.wordpress.com/2015/03/07/jihadisten-en-bloemen-in-denemarken/