Agenda 21: Het Geheime “Wellness Plan” voor Aarde!

In mijn allereerste blog heb ik al geschreven over de “GEHEIME AGENDA” van onze wereldbestuurders. In de rest van mijn artikelen is dit onderwerp dan ook regelmatig aan de orde geweest.  Deze agenda is in feite de “tool” die gebruikt gaat worden om deze wereld voorgoed naar hun hand te zetten!

E.J. Bron

(Door: Linsky)

“Agenda 21”; VN Global Biodiversity Assessment Report. Een fantastisch initiatief. Welzijn voor het milieu!…Toch? Jammer dat het niet voor het welzijn van vele miljarden burgers is. 178 Landen ondertekenden namelijk dit VN-plan voor maar liefst 85% bevolkingsreductie! En wij maar denken dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet een onvervreemdbaar grondrecht is. 178 Landen, inclusief Nederland!, zetten echter hun handtekening onder het zogenaamde;  Agenda 21 “Duurzame Ontwikkeling” plan dat“volgens het VN Global Biodiversity Assessment Report (pag. 773) streeft naar het reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%.” Dat betekent voor Nederland dat minstens 14 miljoen burgers moeten gaan verdwijnen…! 

Deze bovenstaande blauwe tekst is dus door alle grote “deskundige en gespecialiseerde” websites en blogs klakkeloos overgenomen!

View original post 3.207 woorden meer