ONDERZOEK BEWIJST: DRIEKWART VAN DE MOSLIMS GELOOFT WEL DEGELIJK IN EXTREMISME!

Islamitisch fundamentalisme is wijd verspreid!

extremist

Het eeuwige sprookje van westerse politici en de multiculti-knuffelaars, die stug blijven volhouden dat het grootste deel van de moslims afstand neemt van extremisme en dat zij zich dus niet hoeven te verantwoorden voor de terroristische aanslagen van hun geloofsgenoten, is via een onderzoek volkomen onderuit gehaald!
Zoals prof. Afshin Ellian vanaf het begin al heeft geschreven en alle realisten altijd al hebben geconstateerd: ‘Gematigde moslim bestaan niet, want het tolereren van barbaarsheid, is het begin van barbariseren’!

We gingen ervan uit dat het islamitische fundamentalisme als ideologische basis van het islamitische terrorisme in Europa een kleine aanhang heeft. De onderzoekcentra van de staten, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid of andere statelijke instellingen, waren niet of nauwelijks bereid om dit vraagstuk grondig te onderzoeken.

Gelet op de toename van de terreurdreiging in Europa is hier nu voor ons het islamitische fundamentalisme van belang. (Moslimfundamentalisme (ook wel islam-extremisme of radicale islam) is een ideologie waarbij moslims een letterlijke dan wel zo letterlijk mogelijke interpretatie van de Koran volgen en/of deze pogen te verspreiden. Islam-extremisme heeft geleid tot honderden terroristische aanslagen en is een drijvende kracht achter religieus geweld, zowel binnen als buiten de moslimwereld.)

Het is een onaangename waarheid: talloze moslims die profiteren van de westerse welvaart keren zich later tegen seculiere wetten. De stopzetting van immigratie uit islamitische landen is de eerste noodzakelijke stap.

WZB studie toont aanzienlijk hoge aantallen onder Europese moslims die het fundamentalisme ondersteunen.
Religieus fundamentalisme is niet een marginaal verschijnsel in West-Europa. Deze conclusie wordt getrokken in een studie, gepubliceerd door Ruud Koopmans van de WZB Berlin Social Science Center. De auteur heeft gegevens uit een representatieve enquête onder immigranten en autochtonen in zes Europese landen geanalyseerd. Tweederde van de moslims geïnterviewd zeggen dat religieuze regels belangrijker zijn voor hen dan de wetten van het land waarin zij wonen. Driekwart van de respondenten houdt de mening dat er slechts één legitieme interpretatie is van de Koran!

http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/3/Schokkend-hoeveel-westerse-moslims-het-fundamentalisme-steunen-1716213W/

English translation:
http://www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread