Nederland capituleert voor islamitisch geweld!

demo1

27 Februari 2015. Nederlanders kunnen niet meer demonstreren in hun eigen land omdat islamieten met geweld dreigen. Iets meer dan tien jaar na de eerste ‘geslaagde’ islamitische aanslag in Nederland op het Vrije Woord durven Nederlanders in het openbaar niet meer hun mening te geven.

En in plaats van dat de overheid de ongewapende burger beschermt bij de uitoefening van diens rechten, wordt die burger gruwelijk alleen gelaten. De staat die die macht, “De Macht”, bij gratie van de burger zou moeten hebben -het is de burger die die staat eens in de zoveel tijd middels verkiezingen een mandaat geeft- heeft zich die macht toegeëigend en diezelfde burger buitenspel gezet.

De stem van die burger werd al steeds vaker genegeerd. Het stuitendste voorbeeld is wel het referendum van 1 juni 2005. Terwijl de laatste rechtsstatelijke restjes Nederland verkocht worden en de ontbinding van de Nederlandse samenleving (want dat was het ooit; s a m e n l e v i n g, ondanks al onze geliefkoosde verschillen) steeds duidelijker een welbewust plan lijkt, wordt een voor alle eeuwigheid alles verstikkende islamitische geestelijke dood over ons land en dit volk uitgerold.

Want als U aanstaande zaterdag niet mag spreken? Wanneer mag u dat dan wel weer?

R.P.: BLIJVEN JULLIE NOG STEEDS KIEZEN VOOR DEZELFDE DICTATUUR OF GEBRUIKEN JULLIE NU EINDELIJK JULLIE HERSENS OP 18 MAART? 

Lees ook: Pro-Patria evenement te Gouda afgezegd na dreigementen:

http://fubar.mobi/2015/02/27/nederland-capituleert-voor-islamitisch-geweld/