Debat Tweede Kamer: De Verenigde Staten van Europa.

(Oftewel het beraad van de grote volksverraders…)

kamerstoelen

Door Ton Nijhof

Voortdurend eist de Europese Unie nieuwe bevoegdheden en nemen wij meer afscheid van onze Nederlandse democratie. Denk aan de Europese begrotingscontrole waardoor niet de Tweede Kamer als gekozen volksvertegenwoordiging kan beslissen over ons geld. Denk aan de Bankenunie die ons aansprakelijk houdt voor de banken in Spanje en Griekenland. Denk aan de regelzucht van het Europees Parlement of aan de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. De vraag is gerechtigd of de Staten-Generaal wellicht binnenkort nog slechts de kromming van bananen en komkommers in de gaten houdt en wat de rol van ons Vorstenhuis in ons land eigenlijk nog is. De Tweede Kamer debatteert er donderdag a.s. over.

Het komt erop neer dat de Raad van State ronduit erkent dat er sprake is van een ‘sluipende overdracht van bevoegdheden’. Daarmee is de Europese politiek haar boekje duidelijk en verre te buiten gegaan. Het uit handen geven van (een deel van) de nationale soevereiniteit immers, is een zaak van de burgers of ten minste van hun vertegenwoordigers in de Staten-Generaal.

Het kan niet zo zijn dat een beperkt deel van onze politieke elites afspraken maakt met gelijkgezinden in Europa, teneinde ons land maar op te heffen. Dat heeft wijselijk ook geen onderdeel van de verkiezingscampagnes uitgemaakt, nadat de Nederlandse burgers in 2005 in een referendum, laten we daar eerlijk in zijn, al gehakt maakten van voorstellen in die richting alleen al.

Van ons land en zijn burgers mag alles gedacht worden, zelfs dat deze burgers te dom zijn om zelf te beslissen. Maar dat zij hun status als onafhankelijke staat opzij zullen leggen als een groepje politieke hemelbestormers dat dienstig acht . . . dan konden de ‘Europeanen’ nog wel eens bedrogen uitkomen op een later moment.

Bron:
http://www.osl-stavast.nl/stavast-columns/debat-tweede-kamer-de-verenigde-staten-van-europa/