HET EINDE VAN DE GECIVILISEERDE WERELD

ENDCIVILISATION

DE CYCLUS VAN HET EINDE VAN DE GECIVILISEERD WERELD

GROEP 1: Onze regeringen en de elite zullen in verband met zelfverrijking het volk dermate uitbuiten, waardoor de overlevingskansen van de arme bevolking zullen worden geminimaliseerd

GROEP 2: De moslims zullen alle ongelovige niet-moslims vermoorden; hiermee zal de helft van de wereldbevolking verdwijnen.

GROEP 1 en 2: zullen elkaar uiteindelijk uitroeien .

Bovenstaande 3 cyclussen hebben tot gevolg dat alle mensen op aarde zullen worden vernietigd en de evolutie helemaal opnieuw moet beginnen… 

Lees ookhttps://eunmask.wordpress.com/2012/11/12/back-to-the-past/