DE STAAT IS NIET VOOR HET ‘GEWONE’ VOLK

kritiek

De staat  verbiedt burgerkritiek

RP: Allereerst: Wie kiest een Staat? Het volk kiest de staat! Wie is het volk? Ons volk bestaat uit een Nederlandse- en multiculturele groep, waarvan de allochtone bevolkingsgroep groeit als kool en waarvan de meerderheid uit eigenbelang voor een bepaalde regering kiest! Tezamen met de zelfverrijkende elite en de linkse volgkudde vormen zij dus de grootste kiezersgroep die onze huidige (linkse) Staat heeft gekozen!

Wat de staat doet, gaat zelden goed!
Omdat de staat er niet (meer) is om het staatsapparaat te besturen (en daar zou een staat voor moeten zijn, daarvoor en verder voor niets), maar is uitgegroeid tot een soort al-bestierende godheid en dan niet eens in het diepst van zijn gedachten, maar gewoon: voor op de tong, gaat altijd alles mis. Alles behalve dan dat iedere mislukking weer tot hetzelfde leidt: een eis tot verhoging van het budget, en meer!meer!meer! van hetzelfde maar dan duurder!duurder!duurder! Meer!meer!meer! geld en dus macht voor de staat, en zoals het helaas dan gaat: minder!minder!minder! voor de mens/het volk. Immers: hoe groter de staat, hoe kleiner de mens. Vroeger zei men dat oorlog de gezondheid van de staat was, tegenwoordig is de mislukking dat. Nou, het is in ieder geval minder gevaarlijk, maar dat is slechts een schrale troost en voor niet langer dan die duurt.

Binnen de overheid/staat noemt iedereen zich weliswaar verantwoordelijk en neemt verantwoordelijkheid en dergelijke dingen meer, maar dat zegt dus helemaal niets, omdat de persoonlijke aansprakelijkheid ontbreekt. Maar ja, dat past natuurlijk goed bij een godheid die natuurlijk sowieso onfeilbaar is, en onnavolgbaar voor simpele zielen. Zo heeft het aloude ‘het is des Heeren’s wil of het zou niet wezen’ een nieuwe en aanmerkelijk ergerniswekkender inhoud gekregen dan ooit. En dat verandert niet doordat de staat inmiddels ook al zelf aardbevingen verzorgt, want hoe die dat doet, dat zien we allemaal maar al te goed. Wat dat betreft heeft de staat ook wel iets van een BV of een NV: je doet maar wat en zolang je je maar de BV of NV Jansen noemt, dan kan je als Jansen gewoon van alles doen zonder er ooit op te worden aangesproken.

Als er onvoldoende vraag is naar goederen en diensten door ‘gewone mensen’ dan moet de economie gestimuleerd worden door de staat. De staat heeft daarvoor geld nodig, en dat pakt die staat met geweld van de mensen af. Met dat geld gaat de staat dan dingen ondernemen die mensen zelf niet ondernemen omdat ze er de zin niet van inzagen om dat te doen.

En zo krijgen we dan de raarste producten voor onze kiezen, van windmolens tot HSL-lijnen van een nog niet eerder beproefd model, van feta-kaas van een paar miljard per ons tot doodlopende Betuwelijnen, van steeds meer verkiezingen van steeds meer bestuurslagen tot …… enfin, je kan het zo gek niet bedenken, alles gaat, als er maar niemand op zit te wachten.
En aangezien de laatste daad van iedere staat altijd is, alles te stelen wat er maar te stelen is om vervolgens aan te monsteren op De Noorderzon, zouden we van dat moment niet eens al te ver af kunnen zitten. Een mens mag immers hopen toch?

Bron: http://joostniemoller.nl/2015/02/wat-de-staat-doet-gaat-zelden-goed/