WIJ HET VOLK PIKKEN HET NIET LANGER!

Wij protesteren tegen de ondergang van Europa en dus ook van ons land!

titanic_eu_01-1 (1)

Sinds de EU:
– Zijn er miljoenen moslims in Europa binnengelaten. Deze enorme bevolkingsgroep is allesbehalve vreedzaam, noch respectvol, noch dankbaar. Integendeel!
De duizenden berichten in de niet-gemanipuleerde media heeft het volk meer dan overtuigd, dat het beleid van de EU en de EU-schoothondjes (onze linkse regeringen) zal leiden tot de (desastreuze) islamitische kolonisatie van Europa! https://ejbron.wordpress.com/2013/09/20/demografische-bom-aantal-moslims-in-europa-explodeert/

– Is de criminaliteit, de werkeloosheid, de armoede en de verloedering in Europa met sprongen gestegen. De openlijke islam-omarming uit zich in de megagroei van moskeeën, de beangstigende opkomst van Shariawijken, de verdringing en aftakeling van onze cultuur om daarvoor in de plaats de gebruiken van de niet-westerse bevolkingsgroepen te verwelkomen! Ook wordt dierenmishandeling (halalslacht) niet alleen getolereerd, maar ook nog gestimuleerd (verkoop van halalproducten in supermarkten en op sommige scholen zelfs verplicht gesteld)!
Ook de vrouwenonderdrukking wordt gepermitteerd (verplichte versluiering, onmenselijke mishandeling/besnijden, etc.)

– Is de  veiligheid in Europa inmiddels gedaald tot het niveau van de barbaarse werelddelen, zoals Afrika en Arabië, waar grote gebieden als gevaarlijke zones worden beschouwd.
Ook hier worden nu vrouwen massaal verkracht door de niet-westerse immigranten (http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/07/moslims-verkrachten-massaal-westerse-vrouwen-we-zwijgen/), worden ouderen beroofd en mishandeld, worden mensen door criminele groepen aangevallen en soms doodgeschopt. Deze islamitische criminelen worden niet af nauwelijks bestraft! http://cult.thepostonline.nl/2013/09/11/terugkijken-doodschoppers-grensrechter-vieren-feest-in-cel/

– Worden miljoenen asielzoekers, zonder overleg met de bevolking, toegelaten en gehuisvest in grote opvangcentra tussen de bevolking. Met alle gevolgen van dien! https://eunmask.wordpress.com/2014/02/19/de-nieuwe-tsunami-van-asielzoekers/
De criminaliteit onder de asielzoekers wordt constant in de doofpotten gestopt, maar het volk wordt hier dagelijks mee geconfronteerd. http://www.geennieuws.com/2014/10/stijgende-criminaliteit-en-asielzoekers/

– Lopen de kosten van asiel en immigratie, Inburgering en integratie, gezinshereinig, bijstand, etc. onderhand in de tientallen miljarden, die wij dus (ongevraagd) moeten bekostigen.

– Is de verhoging van terroristengevaar enorm gestegen. Het soepele beleid van onze regeringen met betrekking tot de (terugkerende) Jihadisten brengt ons volk in groot gevaar! De aanslagen in Frankrijk, Denemarken en in nog een aantal Europese landen zijn slechts het topje van de ijsberg! Het zal niet lang meer duren voordat dit ook in ONS land gaat gebeuren…
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/het-is-wachten-op-een-aanslag-in-nederland/
Dit beleid stimuleert de jihadisten die hier vertrekken om te vechten, doordat onze regering hun uitkeringen al die jaren blijft doorbetalen! En zij voor hun barbaarse daden in het buitenland (zoals aanslagen, onthoofdingen en verbranding) niet worden gestraft! Met andere woorden Terrorisme wordt hier beloond!

– Worden oorlogen bewust uitgelokt. Ons volk heeft nooit voor de dictatoriale EU gekozen en kiest al helemaal niet voor een door de EU gefaciliteerde wereldoorlog!
Het uitlokken van een oorlog met Rusland door de EU (volop gesteund door Amerika/NATO) is slechts het begin van de aanzet tot een derde wereldoorlog! http://www.vrijechroniqueurs.nl/de-eu-vernietigt-de-economie-en-voert-ons-naar-een-oorlog-met-rusland/
Dat dit het einde van Europa en dus van ons volk gaat betekenen, kan iedere idioot voorspellen!
http://stopdebankiers.nl/waarom-ziet-geen-enkele-europese-regerende-idioot-het-gevaar-van-en-door-amerika-2/

Bovenstaande is slechts het topje van de ijsberg! EEN IJSBERG DIE EUROPA, NET ALS DE TITANIC, NAAR DE BODEM VAN DE ONDERGANG ZAL LEIDEN!
Deze genocide zal de geschiedenis ingaan (als er überhaupt nog een geschiedenis is) als de “Eeuw van de vernietiging van Europa
Het zal dan te laat zijn om de veroorzakers aan te klagen en daarom moet het volk om deze ramp te voorkomen, via een Volkstribunaal onze Europese bestuurders ter verantwoording roepen door hen massaal aan te klagen!

Realpredictor