Dershowitz: ‘EU staten exporteerden terrorisme zelf.’

Door Joost Niemöller
Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat het islamitisch terrorisme zich in het hart van Europa bevindt, en dat het alleen nog een kwestie van tijd lijkt tot de volgende grote aanslag plaatsvindt? Dat is een vraag die de Europese regeringen zich mogen stellen. Maar dat doen ze niet. Terrorisme wordt kennelijk gezien als een natuurverschijnsel. Het is overal, en dus ook in Europa. Geen enkele Europese regering die kritisch en openlijk de discussie wil aangaan over het te voeren beleid en over fouten die in het verleden zijn gemaakt.

Volgens de beroemde Amerikaanse jurist Alan Dershowitz is het terrorisme geëxporteerd door de Europese staten. Voor een deel door het tientallen jaren te gedogen vanuit de in slaap sussende gedachte dat in principe toch alleen maar joden en Amerikanen er het slachtoffer van zouden worden. In Europa werd gedacht: Zolang wij er niets aan doen, blijft het wel buiten ons gebied.

Wat nu te doen? Dershowitz pleit ervoor dat beschaafde landen een bindend akkoord maken tegen terrorisme, waaronder valt dat er nooit losgeld betaald wordt, en dat terroristen niet vrij gelaten worden. Wat in het verleden wel degelijk gebeurde in Europese landen. Verder pleit hij ervoor dat we in het Midden Oosten beter dictators kunnen hebben dan islamisten. Tegelijkertijd spreekt hij zichzelf tegen door te zeggen dat het juist die dictators waren die de voedingsbodem creëerden voor het islamitische terrorisme, door de eigen bevolking achter te stellen.

Over de rol van Israël ten aanzien van ISIS is Dershowitz ook onduidelijk, ook nadat hij hierover nadrukkelijk bevraagd wordt. Israël lijkt er vooral op gericht om Assad aan te vallen, vanuit de gedachte kennelijk dat ISIS niet in de eerste plaats tegen Israël gericht zou zijn. Volgens Dershowitz Is het hier allemaal een kwestie van het in balans houden van de tegenstanders, en is hij daarin dus een echt Kissingeriaan. Maar hij gaat niet in op concrete kritiek over het opereren van Israël.

ISIS, zegt Dershowitz, zal, eenmaal op zijn top, weer ten onder gaan. Zo’n beweging kan alleen maar tijdelijk zijn. Met name uiteraard wanneer burgers in het door hen beheerste gebied steeds meer het slachtoffer worden. Maar daarmee is er geen einde gekomen aan het islamitisch terrorisme an sich. Er komen weer nieuwe merknamen. Maar staten dienen zich er verenigd en hard tegen te verzetten.

Een interessant interview, en wat betreft de passieve houding van Europa ten aanzien van islamitisch terrorisme heeft Dershowitz zeker een punt.

http://joostniemoller.nl/2015/01/deshowitz-eu-staten-exporteerden-terrorisme-zelf/