Moslims willen het verkrachten van blanke vrouwen legaliseren als zij Europa overnemen

Muslims say they will make it legal to rape white women when they take over Europe.
Here you have some Muslims saying what we already knew because it was completely obvious: when they finish conquering Europe, they will make it legal for them to rape White women on the streets. Not that there is really a need to make it formally legal, as they are already allowed to do it with impunity in most European countries, but they’re going to go ahead and legalize it anyway, just out of principle.

Moslims willen het verkrachten van blanke vrouwen legaliseren als zij Europa overnemen.
Hier een paar moslims die zeggen wat we al wisten want het was volledig duidelijk: wanneer ze Europa hebben veroverd, zullen ze het het legaal maken om blanke vrouwen op straat te verkrachten. Niet dat het echt noodzakelijk is om het formeel legaal te maken, omdat zij dit nu al straffeloos kunnen doen in de meeste Europese landen, maar ze gaan het het hoe dan ook doen, en legaliseren het alleen uit principe.