Het begint: EU wil moslimgroepen hun zin geven en kritiek op de islam verbieden!

IWY: De Islamisering van Europa wordt hiermee een feit!

EUROISLAM

Nog geen 2 weken na de aanslagen in Parijs maakt de EU opnieuw een diepe knieval voor de islam.

Pal na de aanslagen op Charlie Hebdo waarschuwden we u dat deze in de komende maanden zullen worden aangegrepen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen en met name kritiek op de islam te verbieden. Wel, de aanslagen in Parijs werden nog geen 2 weken geleden gepleegd, of het is al zover: diplomatieke bronnen en NGO’s (Non Government Organizations) in Brussel melden dat de EU serieus overweegt de eis van moslimgroepen om ‘islamofobie’ te verbieden in te willigen. 2015 zou daarom wel eens het jaar kunnen worden waarin de tijdens de massademonstratie in Parijs zo geroemde vrijheid in Europa definitief ten grave wordt gedragen, en wel door dezelfde politici die beweerden hier pal voor te zullen blijven staan.

‘Haatspraak’ wordt het genoemd, mensen die zich negatief uitlaten over de islam, Allah en zijn profeet. Moslimgroepen dringen er bij de EU op aan om hardere wetten in te voeren die ‘haatspraak’ tegen de islam verbieden. Zij zijn namelijk bang dat de snel groter wordende moslimbevolking in Europa door de terreuraanslagen in Parijs in het gedrang zal komen.

Verbod op islamofobie ‘enige wat na Parijs op tafel ligt’
Veel Europese moslimleiders veroordeelden die aanslagen weliswaar, maar protesteerden tegelijkertijd fel tegen het bespotten van hun profeet Mohammed. Hoge EU-officials zouden daarom overwegen om de moslims nu hun zin te geven, al zouden ze wel rekening houden met de nodige tegenstand vanuit de lidstaten, omdat bijna overal rechtse vrijheidspartijen sterk in opkomst zijn.

‘Er wordt over gesproken,’ aldus een goed geïnformeerde bron bij een NGO in Brussel. ‘Het is zelfs het enige wat er na Parijs op tafel ligt, maar nu zal nog niemand daar officieel iets over kwijt willen. Iedereen is veel te bang, en dan bedoel ik niet voor de islamisten, maar voor de beschuldiging politiek correct te zijn, zelfs als ze dit inderdaad zijn.’
‘De Joodse groepen zijn doodsbang, maar laten we wel wezen: hoeveel Joden zijn er in Europa ten opzichte van het aantal moslims? Maar ja, ze overwegen een verbod op islamofobie.’

Het Istanbul Proces: kritiek op islam wordt wereldwijd verboden.
Dit jarenlange streven van de moslimwereld kreeg op 15 juli 2011 een geweldige impuls toen in Istanbul de toenmalige Amerikaanse minister Hillary Clinton samen met de Turkse premier Davutoglu en OIC- (Organization of Islamic Cooperation) secretaris generaal Ihsanoglu het startschot gaf voor wat nu het ‘Istanbul Proces’ heet, en wat de EU nu als eerste (nog) niet-moslimblok wil invoeren, namelijk het criminaliseren van openlijke kritiek op de islam.

Recent werd er opnieuw een VN-resolutie opgesteld die gebaseerd was op dat proces. Hillary Clinton gaf als commentaar dat met deze resolutie landen worden opgeroepen ‘de vrijheid van religie te beschermen, beledigende uitingen door onderwijs, intergeloof-dialoog en publiek debat tegen te gaan, en discriminatie, stigmatiseren en haatmisdaden te verbieden, maar niet om de vrijheid van meningsuiting te verbieden, tenzij deze aanzet tot onmiddellijk geweld.’

Wel, het laatste vetgedrukte gedeelte is exact wat er gebeurde in Parijs. Clinton voegde daar onbeschaamd aan toe dat een politiek correcte mening precies datgene is wat de Westerse burgers zal worden opgelegd: ‘We zijn gefocust op het promoten van intergeloof-dialoog en samenwerking, het handhaven van antidiscriminatiewetten, het beschermen van de rechten van alle mensen om te aanbidden wie ze willen, en op het gebruik van enkele ouderwetse technieken zoals groepsdruk en schandaliseren, zodat mensen niet het gevoel krijgen gesteund te worden om te doen wat wij verafschuwen.’

Hillary’s medevoorzitter Ihsanoglu bevestigde op die dag dat ‘wij zeer verontrust zijn over individuen en groepen die de vrijheid van meningsuiting exploiteren om haat te zaaien door het doelbewust demoniseren van religies en hun volgelingen. Alhoewel wij de vrijheid van meningsuiting respecteren, vinden wij deze houding politiek en etnisch incorrect en stuitend.’

Westen en OIC voeren zelfde agenda moslimterroristen.
Bedenk dat dit uitgerekend in Turkije werd gezegd, het land waar naar verhouding het grootste aantal journalisten gevangen zit, juist vanwege het uiten van een ‘politiek en etnisch incorrecte’ mening. Doorgaans wordt iedereen die negatief schrijft over de Turkse regering, president Erdogan, diens islamistische AK Partij en de islam zelf onder grote druk gezet of simpelweg in het gevang gegooid.

Premier Davutoglu liep in Parijs zij aan zij met de Westerse leiders die zogenaamd opkwamen voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, maar riep pal daarna zonder enige gêne opnieuw op om islamofobie te verbieden en hier massaal tegen te demonstreren.

Het zijn in werkelijkheid dan ook het OIC, de Turken, de moslimgroepen en nu ook de EU die de terreuraanslagen misbruiken om dezelfde agenda door te voeren als die van de moslimterroristen, namelijk het monddood maken van iedereen met een niet gewenste, dus niet politiek correcte mening.

EU en islam: Twee kanten van dezelfde munt.
Daarom schrijven wij al jaren dat de Westerse elite de islam als bondgenoot heeft gekozen. Velen vonden en vinden dit overdreven, maar is het echt enkel toeval dat dezelfde partijen –zoals het Front National, de UKIP, de PVV- die zich verzetten tegen de islam en nog meer immigratie, zich tevens verzetten tegen de EU, het streven naar een Verenigde Staten van Europa, en vaak ook de globalistische agenda die tot een oorlog met Rusland moet voeren?

Als het aan de EU en de moslims ligt is de enige vrijheid van mening die u straks nog openlijk mag uiten de ‘vrijheid’ om de loftrompet over Brussel te steken, om Rusland weer de kwade macht te noemen, om de islam een vreedzame religie te noemen en om alle meningen, culturen en ideologieën gelijk te achten – behalve die meningen en ideologieën die iets anders beweren.

‘Vrijheid = Slavernij’. George Orwells ‘1984’ blijkt circa 30 jaar later dan toch profetisch te zijn. Zo kan het dat de EU straks kritiek op een religieuze ideologie die zich in grote delen van de wereld handhaaft en verspreidt door middel van haat, discriminatie, racisme, misbruik, onderdrukking, vervolgingen, oproepen tot dood en verderf van alle andersdenkenden, ‘haatspraak’ gaat noemen en gaat verbieden, en en passant ook ‘haatspraak’ tegen Brussel in de ban zal doen. Dan zullen ook de grootste sceptici -noodgedwongen in stilte- moeten toegeven dat de EU en de islam twee kanten van dezelfde anti-democratische, anti-vrijheidsmunt zijn.

Xander
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/01/Het-begint-EU-wil-moslimgroepen-hun-zin-te-geven-en-kritiek-op-de-islam-verbieden

Advertenties