De islam is een onhervormbare moordenaarsideologie

Het Nederlandse jihadisme is door ontwikkelingen in Nederland en de strijd in Syrië een omvangrijker en onvoorspelbaarder fenomeen geworden dan het ooit is geweest. Het is een substantiële bedreiging voor onze nationale veiligheid en voor de internationale rechtsorde. Waarom verzaakt onze regering in hun primaire taak: “het waarborgen van de veiligheid van Nederland” (door o.a. terroristen terug te laten komen en ons leger op te heffen )?

Het wordt hoog tijd dat de Nederlanders inzien dat het taboe in Nederland op bekritiseren van religieus extremisme, de terroristische aanslagen nóg meer zullen bevorderen! Dit is geen aanzetten tot haat maar aanzetten tot oorlog en dus puur Volksverraad!

Martien Pennings

CHARLIE HEBDO REDACTIELOKAAL NA AANSLAGNa de slachting in Parijs bij Charlie Hebdo klinkt overal de roep om hervorming van de islam. Maar de islam hervormen of verlichten is onmogelijk. Ik zal in de komende tijd proberen een analyse te schrijven van de post-Hebdo-discussie en het is handig als ik daarbij naar een artikel als dit kan verwijzen.

Op de website van de Vlaming Koenraad Elst kan men onder de titel “Islam voor Ongelovigen” een uitgebreide analyse van de islam vinden in drie delen 1. De Profeet, 2.De Koran als grondslag voor het moslimfanatisme, 3. Politieke doctrine van de islam. Wie dat gelezen heeft, weet voor de rest van zijn leven dat de islam a) een wrede en onderdrukkende moordenaars- en slavenhalers ideologie is, en b) onhervormbaar is. Als de islam een Reformatie- en Verlichtings-fase zou doormaken dan zou men merken dat Geert Wilders méér dan gelijk heeft, want dat, als…

View original post 3.791 woorden meer