HET GROOTSTE MASSAVERNIETIGINGSWAPEN TER WERELD!

massavernietiging

Een systeem dat geen genade en geen grenzen kent!

Totdat moslims zichzelf bevrijden van de ketens van sharia moeten we er zeker van zijn dat de problemen die voortkomen uit het hersenspoelen en de dwang die van hun religie uitgaat zich op veilige afstand afspelen. Daarom moeten we niet-westerse (moslim) immigratie tegengaan en het voor de volgers van de religie van onderdrukking zo moeilijk mogelijk maken om hier te leven door elke vorm van islamisering te verbieden. Als ze moskeeën, halal, gebedsruimtes, huwelijken tussen neven en nichten en islamitische feestdagen willen, moeten ze zich elders vestigen. We willen geen moskeeën en minaretten, geen openbare of buitenlandse subsidiëring van islamitische organisaties of imams. Alle moslims die naar onze landen komen, moeten de gewelddadige en criminele passages in de koran actief en openlijk verwerpen. Het uitvoeren en promoten van jihad is landverraad en moet resulteren in verlies van nationaliteit. Dit betekent dat we waarschijnlijk manieren moeten vinden om grote aantallen mensen (zie bovenstaande statistieken over Nederland, Frankrijk en Engeland) te huisvesten in of in de buurt van islamitische landen waar ze niet hoeven te lijden onder een leven buiten hun culturele kring.

De grootste catastrofe in de geschiedenis van de mensheid: een monsterlijk massavernietigingswapen dat al miljoenen mensen vermoord heeft en ontelbare culturen en samenlevingen vóór ons vernietigd heeft. Een systeem dat zijn eigen aanhangers berooft van de meest basale mensenrechten en hen dwingt hun eigen mensen te onderdrukken en te vermoorden. Een systeem dat er op uit is om alle mensen – moslims en niet-moslims – te onderwerpen aan barbaarse totalitaire wetten. Een systeem dat zichzelf een religie noemt, maar dat zoveel meer is dan dat. Een systeem dat meer waarde hecht aan de dood dan aan het leven. Een systeem dat geen genade en geen grenzen kent.
Een systeem waarvan de naam ‘onderwerping’ betekent. Een systeem dat de naam ‘islam’ draagt.

Vredelievende samenlevingen met sociale waarden en een hoge moraal zijn uitgebuit tot een vernietigend niveau – economisch, cultureel en demografisch – door ontelbare moslim-immigranten en -vluchtelingen.

Het is onze plicht om de verantwoordelijkheid, die onze voorvaders zo dapper en vaak tot een hoge prijs vervulden, op ons te nemen: het beschermen en doorgeven van onze hard bevochten waarden en vrijheid ten behoeve van toekomstige generaties, zodat zij geluk kunnen najagen en een kans hebben om hun volledig menselijk potentieel te ontwikkelen en ernaar te leven.

Nicolai Sennels

Bron: https://ejbron.wordpress.com/2015/01/07/waarom-we-de-islam-bestrijden/