NEDERLAND DE DOMME MELKKOE DIE ZICH LEEG LAAT MELKEN…

koe2

Onderstaande interessante, zeer treffende citaten heb ik  uit het artikel gehaald “Nederland. Van kolonisator tot gekoloniseerde”,  geschreven door Peter Selie

Bent u het niet met mij eens dat Europa fascistisch is? De Nieuwjaarsboodschap van communiste en Kameraad Bondskanselier van Duitsland aan Het Duitse Volk geeft daar duidelijk blijk van. Een verkettering van Patriotten die zich zorgen maken om hun vaderland. Zo erg zelfs dat de islamwereld er haar mee feliciteerde! Zo’n dhimmi toch! Zij is overigens niet de enige kruiper voor de ideologie van “vrede”. Wij kennen er ook aardig wat van, hè meneer Pechtold, om er maar één te noemen.

Heeft u zich nooit afgevraagd waarom de poorten van Europa wagenwijd open moesten? Om Europa te ontkerstenen en te islamiseren, want Europa moest verwilderen of, zo u wilt, islamiseren en uiteraard verarmen. De geïmporteerden kregen direct een Duits of Nederlands paspoort en kregen en krijgen nog altijd direct stemrecht, alhoewel de meeste niet eens weten wat stemmen inhoudt. Dat is geen punt, de Linkse politiek zorgde wel voor voorlichting en was/is het dan nog te moeilijk, dan helpen zij hen een handje, want links stemmen zullen ze!

De import komt direct in aanmerking om onze sociale kassen te plunderen, waarvan de inhoud door de Nederlandse werkers/belastingbetalers werden en worden gevuld. Fijn land daar in Europa, zouden ze kunnen denken, maar dat doen deze verwrongen geesten in het geheel niet. Ze maken er gretig misbruik van, maar verwacht geen dankbaarheid van dat onbeschofte volk. Zo breidt de vijfde colonne zich in Europa uit!

Creatief zijn ze genoeg als het om geld gaat. Maar laat nu net de christenen in Europa niet welkom zijn, terwijl dat de mensen zijn die onder vreselijke vervolging en uitsluiting te lijden hebben in islamitische landen.
Voor de rest maken de islamieten daar elkaar af en als zij het zo bont hebben gemaakt, daar niet veilig meer te zijn, dan komen ze als slachtoffers naar Europa en met succes, maar wel tot onze onveiligheid en met een pakket eisen en ze krijgen het successievelijk nog gedaan ook. Zoals het verdrijven van varkensvlees. Koranles op veel Duitse scholen en de ouders pikken dat allemaal. Zijn de varkensboeren nog zeker van hun nering?

Onze spaarrekening wordt geplunderd door de gewetenloze politici. Geen rente, of nauwelijks, lang niet eens de inflatie dekkend, maar er wel belasting over betalen. Reken maar, dat dit alles nog niet voldoende is. Op een slechte dag, die al niet ver meer weg is, zult u te horen krijgen dat die zo verachte € met 60 of 70% is gedevalueerd. Hij komt, die dag!

We zijn immers maar een domme melkkoe. Die zich leeg laat melken i.p.v. in opstand te komen.

https://ejbron.wordpress.com/2015/01/05/nederland-van-kolonisator-tot-gekoloniseerde/