Hoe onze “wetten”worden misbruikt…

Wetten worden in Nederland te pas en te onpas gebruikt. Als het in hun straatje te pas komt, gebruiken onze ‘bestuurders’ voor hun doel een wet die hiervoor helemaal niet van kracht is! In feite pleegt het Kabinet dus fraude!

En zo wordt het “domme klootjesvolk” misleid en onze democratie voor de zoveelste keer ondermijnd…. 

WET