HET MULTICULTURELE KRUITVAT!

kruitvaten

Een multiculturele samenleving zal, als de verschillen in cultuur, religie en leefwijze niet zo groot zijn, zeker goed kunnen functioneren. En in het geval deze culturen zich aan elkaar aanpassen, is er absoluut geen probleem. Voorbeeld zijn de immigranten zoals de Chinezen, Indiërs, Vietnamezen, Indonesiërs, etc., waarvan o.a. hun restaurants druk worden bezocht door de Nederlanders en die zich nooit vijandig opstellen tegen hun gastheren (gewelddadig, disrespectvol of haatdragend). Deze immigranten worden niet gesubsidieerd en die houden hun handje niet op, maar werken keihard om in hun eigen levensonderhoud te voorzien! Zij stellen ook geen eisen, zoals eigen kerken/gebedshuizen, eigen tradities en gebruiken, die tegen onze westerse wetten indruisen.

In tegenstelling tot de moslims, die honderden moskeëen bouwen, eigen gebedsruimtes en aparte sportdagen en zwemdagen/baden eisen, dieren mishandelen (onverdoofd slachten), waar Nederland rekening moet houden met hun ramadan en suikerfeesten en moet accepteren dat hun vrouwen in winkels werken met een boerka. Waar ze eisen dat kerstbomen, kerststallen, varkensschilderijen en kruisen moeten worden verwijderd. En binnenkort zullen zij eisen dat alle Christelijke feestdagen, zoals Kerstfeest, Pasen en Pinksteren moeten verdwijnen! En steeds meer moeten wij lezen dat aan al hun eisen wordt voldaan! Zoals hier!

De desastreuze multiculturele toekomst wordt dus veroorzaakt door de groep niet-westerse, en met name islamitische immigranten!

Ik las ergens dat In Nederland de (geregistreerde) criminaliteit onder Marokkanen van de tweede generatie van immigranten bijzonder hoog is en dat dit niet alleen is toe te schrijven aan de zwakke sociaal economische positie van deze groep of aan selectief optreden van politie en justitie. Dit probleem wordt wel veelvuldig in verband gebracht met de Marokkaanse cultuur en achtergrond.

Tot nu toe moesten wij Nederlanders ons alleen zorgen maken over de enorm gestegen criminaliteit sinds de massa-immigratie, maar dit jaar is er sprake van een werkelijke dreiging! De afdeling Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiliheid en Justitie zegt het volgende: “Jihadisme en jihadistisch terrorisme.
De grootste terroristische dreiging voor Nederland en voor tal van andere landen is momenteel de dreiging van jihadistisch terrorisme. De basis hiervoor is te vinden in het jihadisme, een extreme politieke ideologie, die gekenmerkt wordt door een streven om door middel van het voeren van een ‘heilige oorlog’ tegen alle ongelovigen te voldoen aan de als goddelijke ervaren plicht om de islam over de wereld te verspreiden.

Lees ook: Explosieven gevonden in woning Nederlands jihad-stel
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3752266/2014/09/22/Explosieven-gevonden-in-woning-Nederlands-jihad-stel.dhtml

De potjes vuurwerk van de massa-immigratie, die tot nu toe voor overlast hebben gezorgd, zijn inmiddels uitgegroeid tot een explosief kruitvat!

Realpredictor