HET VERBODEN REFERENDUM: DE EU EN ONZE REGERING ZIJN ONWETTIG!

referendum

HEBBEN WIJ OOIT VIA EEN REFERENDUM AANGEGEVEN DAT WIJ DIT WILDEN:

– Lidmaatschap EU en de torenhoge kosten hiervan
– De Euro
– De open grenzen
– De massa-immigratie en de miljarden kosten die wij hiervoor moeten betalen
– De honderden miljarden aan eigengerechtigde bezuinigingen
– De privatisering van o.a. de zorg i.p.v. het Ziekenfonds
– De miljarden steun aan zgn. “noodlijdende” EU-lidstaten
– De miljarden aan “Ontwikkelingsgeld” die voor het grootste deel a.g.v. zwendel NIET voor dit doel zijn gebruikt
– De ongefundeerde milieubelastingen a.g.v. de Global Warming hoax
– De roof van onze pensioenen
– De genocide op onze ouderen
– De gigantische stijging van de werkeloosheid en de daaraan gerelateerde armoedegrens
– De enorme stijging van de criminaliteit
– De aanzienlijke afname van onze veiligheid
– De megagroei van moskeeën en de oprichting van Shariawijken en kalifaten
– Het binnenhalen van jihadisten/terroristen in ons land en als gevolg hiervan de verhoging van risico’s van aanslagen in Nederland
– Het verruilen van onze cultuur voor andere (niet-westerse) culturen
– Schending van onze mensenrechten w.o. de vrije meningsuiting
– Het toestaan van dierenmishandeling (Halalslacht)
– Het veroorzaken van de verpaupering van Nederland
enz. enz.

Het grootste deel van het volk van Nederland heeft bovengenoemde eigengemachtigde, ondemocratische (en dus onwettige) Beleidsbeslissingen van onze bestuurders, die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de ongekozen EU, NOOIT geaccordeerd. Men heeft ons het recht op een Referendum onthouden!
Bovenstaande beslissingen zijn derhalve ONWETTIG c.q. STRAFBAAR!

Bottom line:  het Nederlandse volk heeft het recht om onze regering hiervoor aan te klagen!

Lees ookhttps://eunmask.wordpress.com/2014/06/21/een-aanklacht-tegen-de-nederlandse-staat/