GEEN MEDEDOGEN

IK HAD HET NIET BETER KUNNEN VERWOORDEN! VOLK VAN NEDERLAND HET WORDT INDERDAAD HOOG TIJD!

E.J. Bron

Screenshot_12

(Door: Driek)

Nog altijd zijn onze dagen niet gewijd aan strijd en oproer, de helderrood opwaaiende vlam der revolutie is bij lange na nog niet ontbrand. In de steden en dorpen van Nederland heerst nog steeds geen vurig patriottisme. Doch bemerken wij bijna dagelijks angstwekkend vulkanisch gerommel. Een donker dreigende onweerslucht begint zich met de dag scherper af te tekenen. Het is heel misschien nog slechts een korte tijd alvorens er een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan onze Vaderlandse Geschiedenis. Dan wordt in onuitwisbaar schrift in het Boek der Mensheid het verhaal neergeschreven van een heldhaftig stoutmoedig volk, dat na jaren van onderdrukking door een gewetenloze regering – die samen zweerde met den vijand en de burger verried voor een misdadige ideologie – zijn ijzeren ketenen verbrak.

View original post 591 woorden meer