Vrijheid van godsdienst is een legitimatie voor barbaarse onderwerping!

religion

Deze wet is een vrijbrief voor het tolereren van sektes en ideologieën, zoals de islam, die maar 1 doel hebben: Onderwerping van de wereldbevolking! Langzaam maar zeker worden wij gedwongen om een barbaarse cultuur die als “religie” wordt bestempeld te accepteren! Koppensnellen, verkrachten, vrouwonderdrukking, indoctrinatie, en geweld worden gerechtvaardigd omdat hun koran dit voorschrijft. (Eeuwen geleden werden dit soort barbaarse gewoontes eveneens gerechtvaardigd door de Katholieke kerk).

Maar wij zijn nu honderden jaren verder en barbaarse cultuur is veranderd in civilisatie.
(Gedurende de achttiende eeuw ontstond onder invloed van de Verlichting de betekenis voor beschaven van het aanleren van kennis en normen. In het heersende vooruitgangsgeloof van die tijd was beschaving de hoogste trede van een ontwikkelingsproces. Men werd verondersteld zich daarmee te onderscheiden van eerdere barbaarse samenlevingen. Beschaving werd hiermee steeds meer synoniem aan cultuur).
Waarom gaan wij nu weer duizenden jaren terug in de evolutie en tolereren wij weer de meest barbaarse cultuur onder het mom van “Vrijheid van religie”?

“Op dit moment wordt de wet op de vrijheid van godsdienst, in combinatie met het verbod op discriminatie, voornamelijk ingezet om lange tenen uit de islamitische gemeenschap zeggenschap te geven. In plaats van een zwakke minderheid of een onderdrukt individu mogelijkheden te bieden, geeft de wet nu vooral een wettig excuus aan islamitische vertegenwoordigers van allerlei organisaties om geen tegenspraak te dulden. Niet zelden wordt hierbij beweerd dat ze dit doen om de achterban te beschermen tegen belediging. Alsof deze achterban niet uit individuen bestaat die voor zichzelf kunnen denken en spreken. Die gelegenheid wordt op deze manier wel van beide kanten gefrustreerd en de autoriteit van islamitische leiders versterkt.”
Onno Drees 

Het duidelijk “beschermen” van alle allochtonen en met name de niet-westerse, heeft ons in een verdedigende positie gedrukt! Wij worden gecontroleerd, bespied en verantwoordelijk gesteld voor elke kritiek of het benoemen van de waarheid. Onder het voorwendsel van ‘controle op discriminatie en racisme’ worden wij digitaal bespioneerd door linkse trollen op ‘overtredingen’ van deze verboden woorden. Deze spionnen werken voor (veelal gesubsidieerde) instanties die van onze regering de legitimiteit hebben gekregen om ons voor deze (semi-)overtredingen te straffen! Ook al kom je met een karavaan vol bewijzen, deze worden door de moraalridders gewoon afgedaan als “onderbuikgevoelens”

Wij leven nu in een geciviliseerde wereld, die alle barbaarse gewoontes en culturen heeft uitgestoten!

GEDRAAG JE DAN OOK GECIVILISEERD EN BESTRIJD MET ALLE MACHT DE VERLOEDERING VAN ONZE WERELD DOOR DE ISLAM ALS RELIGIE TE VERBIEDEN EN ALLE BARBAARSE HANDELINGEN ZWAAR TE BESTRAFFEN!
Want deze zogenaamde ‘religie’ is slechts een dekmantel om onze geciviliseerde wereld te vernietigen!

Realpredictor.