KAMER WIL IS-TERRORISTEN NAAR NEDERLAND LATEN TERUGKEREN

ISSTAD

Kamer tegen straf op alleen verblijf in IS-gebied

De Tweede Kamer vindt het onnodig om vrijwillig verblijf in terroristisch gebied strafbaar te maken. De VVD had samen met het CDA voorgesteld om dit door minister Opstelten te laten onderzoeken, maar de motie haalde vanavond geen meerderheid.

Voordeel van de strafbaarstelling is volgens VVD-Kamerlid Dijkhoff dat het eenvoudiger wordt om jihadisten die naar Nederland terugkeren, aan te houden en te straffen. Nu is het moeilijk om wettelijk te bewijzen dat ze in het buitenland misdaden hebben gepleegd.

Uitreisverbod

De maatregel zou naast een uitreisverbod moeten komen, dat moet verhinderen dat potentiële jihadgangers afreizen naar bijvoorbeeld IS-gebied. De minister onderzoekt dat al wel en had het aan de Kamer overgelaten of daar een verblijfsverbod bij zou moeten komen.

Steun kwam er van de ChristenUnie, de SGP, Groep Bontes/Van Klaveren en het onafhankelijk Kamerlid Van Vliet. De PVV stemde tegen. Deze partij wil dat jihadisten helemaal niet terugkeren.

http://nos.nl/artikel/2006091-kamer-tegen-straf-op-alleen-verblijf-in-is-gebied.html

Denken de Nitwits in de Kamer soms dat ze naar terroristisch gebied zijn gegaan om daar vakantie te houden?