DE ACHTERBAKSE WERKWIJZE VAN DE LINKSE MEDIA!

MEDIA.LIE

Gelekte mail. NOS (PvdA) stookt in achterban PVV
Inkijkje in de *kuch* journalistieke werkwijze van de NOS. In een gelekte email die in het bezit is van GeenStijl blijkt dat de PvdA -excuus- de NOS aan het stoken is bij “PVV-functionarissen” in het land (in casu alle volksvertegenwoordigers -red). Middels uiterst manipulatieve en suggestieve vragen wordt “PVV-functionarissen” per mail gevraagd stelling te nemen tegen de uitspraken van Machiel de Graaf.

—– Original Message —–
From: Heleen Ekker
To: Heleen Ekker
Sent: Thursday, November 27, 2014 5:45 PM
Subject: vragen NOS Journaal
Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van de uitspraken van PVV-Tweede Kamerlid Machiel de Graaf op woensdag 26 november zouden we u graag een aantal vragen willen stellen.
In het NOS Journaal van die dag (http://nos.nl/uitzending/1052-uitzending.html), zegt De Graaf:
“Zonder islam zou Nederland een prachtig land zijn. Nederland moet worden gede-islamiseerd. Alle moskeeën moeten worden gesloten. De Nederlandse eigenheid, de identiteit en de cultuur wordt via immigratie en via de baarmoeder om zeep geholpen.”
Ook reageert De Graaf op D’66-kamerlid Steven van Weyenberg, die vraagt: “Begrijp ik het nou goed dat je in Nederland straks de vrijheid hebt om alles te geloven, behalve om moslim te zijn?”
Daarop reageert De Graaf:

“Inderdaad, wij willen geen islam in Nederland. Wij willen geen islam in Nederland, dat is mijn antwoord.”

Graag zouden wij willen weten hoe u als PVV-functionaris hierover denkt. Daarom de volgende vragen:

· Is dit wat u betreft een nieuw standpunt van de PVV?
· Bent u het eens met de stellingname van De Graaf, dat alle moskeeën moeten worden gesloten?
· Zo ja, hoe en hoe snel zou dit wat u betreft concreet moeten gebeuren?
· Zo nee, hoe staat u in deze discussie?
· Wat moet er wat u betreft gebeuren met de moslims in Nederland?
· Vindt u de uitspraken van De Graaf strijdig met de vrijheid van godsdienst in Nederland?

Zou u deze vragen uiterlijk zondagavond 30 november kunnen beantwoorden? Aanvullen en terugmailen is voldoende.
Alvast vriendelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Heleen Ekker en Hugo van der Parre”

R.P.: Bovenstaande mail typeert exact de hypocriete methodiek van het PvdA-clubje achter de heg en de linkse gemanipuleerde media! De woorden van de Graaf worden hier in een pittig superlatief sausje gegoten, zodat de strekking choquerend overkomt. Iedereen die de video van de Graaf heeft gezien (die inmiddels heel internet is rondgegaan) bewondert de waarheidsgetrouwe en correcte wijze waarop hij alles heeft verwoord! Logisch dat de PVV achterban dit al lang heeft gezien en gehoord. Het denkniveau van de P.v.d.Allochtonen zakt (net als de peilingen) steeds meer naar dat van hun nieuwe kiezersgroep…

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/11/nos_stookt_in_achterban_pvv.html