THE HORNS OF LUCIFER!

Lucifer

De hoorns van Lucifer

Sombere gedachten.

In het kwijnende licht van deze naargeestige herfstdagen voel ik soms een vage angst. Sombere gedachten kwellen mij. En niet ten onrechte. Want het sluwe getreiter der Mohammedaanse horden loopt de spuigaten uit. Het begint zo langzamerhand een tragedie te worden. En onze bewindslieden hebben inmiddels het dieptepunt van hun morele achteruitgang bereikt en drijven ons geduld tot het uiterste. Want als ik dan lees in onze Nationaal Socialistische couranten: “woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vaak als zegsman van de Nederlandse moslims uitgenodigd in talkshows”, dan voel ik een hevige woede in mij opwellen, want zo’n clubje moslims heeft dus een contactorgaan, het heeft een orgaan opgericht om daarmee in contact te blijven met de overheid. Hoe verzin je het. Maar straks hebben we er veertigduizend asielzoekers bij. Islamieten en christenen. In ieder geval meer moslims. Fijn. Hoe onleefbaarder kun je hier het nog maken?

En hoe ver kun je wel niet gaan in dit vreselijke verworden Nederland? Al mijn woede gaat uit naar deze samenzweerders, zwetsers, demagogen en strebers, die in naam van een misdadige ideologie en uit eigenbelang het rechtschapen volk wijs willen maken dat zij de volledige aanspraak hebben op de waarheid. Het idee alleen al dat de Nederlanders, die in de jaren vijftig en zestig emigreerden naar Canada, Australië en andere toentertijd bekende emigratielanden, dat die Nederlanders daar een contactorgaan hadden, ja, en dan ook nog eens gefinancierd door de overheid van dat emigratieland.

Lees hier verder: https://ejbron.wordpress.com/2014/11/24/sombere-gedachten/