DE VERKWANSELING VAN NEDERLAND!

cultuur

Terwijl de islam gewelddadig oprukt van Irak en Syrië tot in onze straten, de politiek in meerderheid wegkijkt van de werkelijke problemen, worden de islamitische apartheids-gebieden steeds groter in Nederland!

Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel ze zullen apartheids-gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort Midden-oosten toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom moeten bevorderen via meer bruiden uit een islamitische land halen, hun kinderen als anti-Nederland opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalië, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten creëren ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen.
Er ontstaan steeds meer moslimscholen, eigen gebieden, waar grote moskeeën gebouwd worden.
De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten. Deze apartheid in Nederland is mede mogelijk gemaakt door de slechte politici en kerkleiders!

De aparte moslimbevolking in Nederland groeit explosief:Islamisering neemt hand over hand toe. islamitische samenlevingen zullen andersdenkenden/-gelovigen nimmer als gelijkwaardig beschouwen, laat staan gelijkwaardig behandelen, om de doodeenvoudige reden dat zulks niet met de in de koran gepropageerde doctrines strookt. Voor vooral autochtone vrouwen wordt het in de toekomst steeds gevaarlijker in ons land. Begrijpen ze wel in Amsterdam wat dat in de toekomst zal gaan betekenen voor alle vrouwen? Apartheid, tweedeling , discriminatie in de hand werken.

Nederland zal aan deze islamitische wetten kapot gaan. Nu is het maar de vraag of dat wenselijk is; de kiezer heeft dit nooit geweten. Er zijn nooit referenda geweest over de belangrijke omwentelingen! En ook de kiezer heeft nooit geweten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt.
Aan de andere kant, het bestuur fraudeert door gestuurde massa’s uit Turkije, Somalië en Marokko stemrecht te geven.

Niet alleen PVDA, maar ook het CDA en D66 spelen al tientallen jaren spelletjes. Ze zijn niet duidelijk; draaien om de echte problemen heen. Ook zie je dat het CDA probeert weer aan de macht te komen!

Wat dat betreft bevordert het CDA, puur de islamisering, ze helpen de verbreiding van de moslimmacht in Nederland! Als een derde van de stemmers uit praktisch anti-Nederlandse islamieten bestaat, en met een gevaarlijke instinct opereert, is dan deze vorm van democratie niet gedoemd om het land naar de ondergang te sturen?
Het grootste gevaar zijn juist de nationalistische Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken vormen, die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde gemeentes, ‘wetenschappers’ en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun gevaarlijke doel, terwijl geen enkele Nederlander in Turkije of Marokko een vergelijkbare verblijfsvergunning krijgt (met de stemrecht, uitkering, huis, scholing etc..)…

Stop dus nu met die verblijfsvergunningen, gratis NL nationaliteiten aan de Somaliërs, Turken en Marokkanen!
Het is vragen om problemen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Marokkaanse en Turkse politici maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Nu zien we de sterk gegroeide Turkse en Marokkaanse regio’s steeds meer bij elkaar leven, vooral in eigen buurten en wijken in de grote steden. In veel van die buurten is het aandeel van de Marokkanen of de Turken zo hoog, dat het geen enkele moeite kost om een sociaal leven te leiden zonder enige kennis van de Nederlandse taal. De Nederlandse overheden en sociale instanties vergemakkelijken dat nog door voorlichtingsmateriaal in alle belangrijke allochtonentalen te verspreiden. De winkels in de buurt worden gedreven door mede-immigranten, de producten worden aangeprezen in de eigen taal en de omgangstaal is ook Turks of Arabisch… De kabel en de satelliet-tv zorgen voor programma’s uit Turkije of de Arabische wereld.

Jihadstrijders, moslimjongeren bewijzen dat de Islam gevaarlijk is voor ons! Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beleidsmakers schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan. Dit lijkt zeker het geval te zijn! Alles wijst erop, dat het zover gekomen is. De radicale lobby die een expliciete de-Islamisering van Europa voorstaat, is voor de meeste Nederlanders nog onbekend, maar hun houding tegenover de Islam sluit wel aan, bij de gevoelens van een veel grotere groep.
Deze radicale lobby cultuur die hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribusachtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens.

We moeten dit niet langer pikken, het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Als deze apartheid, onderdrukking en onderwerping doorgaat ziet het er heel slecht uit voor de autochtone bevolking en m.n. de vrouwen. Laat ze meteen verhuizen naar een islamitisch land met eigen cultuur en religie met geboden en verboden. Wat doen die fundamentalisten eigenlijk hier?

Door: Victor Leman