Europa onder het zwaard van de islam…

zwaard

Xenofobie en moslimhaat?
Het meest gelezen en bekritiseerde artikel (meer dan 150.000 hits in een paar dagen) is de openbaring van een Marokkaanse Nederlander over de corruptie van Marokkanen: https://eunmask.wordpress.com/2014/11/09/ali-lahrouchi-zo-belazeren-marokkanen-de-nederlandse-staat/

En uiteraard zijn hier weer de beschuldigingen: ‘xenofobie en moslimhaat’ niet van de lucht!
Onderstaand bijgewerkt artikel geeft een perfect beeld van de oorzaak, waarom men meer dan gegrond de moslims niet kan vertrouwen en moet vrezen.
De islamofiele groepen, waaronder onze bestuurders weten dit bliksemsgoed, maar hun hypocriete (zelfverrijkende) doelstellingen zijn belangrijker dan het redden van de wereld!

Hier een deel van het artikel geschreven door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: februari 2002) (Laatste bewerking: 2 november 2014)

Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen. Velen zijn van mening dat de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek zijn mislukt omdat het merendeel van de immigranten gewoon niet van plan is te integreren. De praktijk laat zien dat tenminste een deel van de moslims weerstand bieden tegen elke vorm van integratie en wordt de nadruk gelegd op de slachtofferrol wanneer er kritiek is op hun optreden. Steeds meer Europeanen vinden dat de oprukkende islam een halt toe moet worden geroepen en zijn het knuffelen door de overheden van deze bevolkingsgroep meer dan zat. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische geestelijken verkondigen het sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden en Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal. Ze beweren dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven en dat de rest zich prima gedraagt in de westerse democratieën.

Moslims vormen met afstand de grootste groep van alle vluchtelingen in de wereld. Sinds 1990 is 90% van alle naar Europa stromende vluchtelingen, asielzoekers en immigranten mensen met het islamitisch geloof. Ze vluchten uit hun landen, die hen geen werk, geen brood, geen veiligheid en geen medische basisverzorging bieden als deze niet met de heersende islamitische geloofsrichting (bijvoorbeeld soennieten, sjiieten) van hun vaderland overeenstemt. In het Westen aangekomen, verzorgd en – gemeten aan hun ervaring tot dan toe – onder paradijselijke omstandigheden levend, tonen ze geen dankbaarheid tegenover hun landen van opname, maar onderscheiden ze zich erdoor dat zij – in vergelijking met de rest van de naar het Westen stromende niet-islamitische immigranten – dat ze iedere vorm van integratie weigeren.Nu is dat op zich niet zo vreemd want hun god verbiedt hen vrienden te worden met “ongelovigen”. Zo staat er expliciet in de koran, soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Met andere woorden: Hun god Allah verbiedt het moslims expliciet om vriendschap te sluiten met niet-moslims. Integendeel. Zij leren hen te zien als de ergste vijanden, die “lager zijn dan het vee” en “gedood” moeten worden “waar je hen ook tegenkomt.”De integratie-onwilligheid respectievelijk het integratie-onvermogen van de meeste moslims is dus gefundeerd in de islam zelf. Dat de islam niets anders is dan een politieke richting is, die zich camoufleert als religie, daar hebben de linkse arrogante en “alwetende” islamofiele politieke elites kennelijk geen enkel idee van.

De islam wil de hele wereld onder controle brengen

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur. Landen als Syrië en Egypte die eens christelijk waren en tot de wieg van het christendom behoorden, werden veroverd en systematisch tot islamitisch gebied verklaard. Mohammeds volgelingen trokken ook Europa binnen en veroverden Spanje, Portugal en Sicilië. Toen pas kwam christelijk Europa tot de erkenning, dat alleen een verenigd christendom zich tegen het gevaar van de islam verdedigen kon. Pas na de aanslag in Madrid is Europa ‘wakker’ geworden en is er sprake van enige activiteit. Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid.

Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten.

Volgens de islam moet de dar al-islam (huis van islam) de gehele aarde gaan omvatten. ,,Langzaam maar zeker ontwikkelt Europa zich, in de ogen van de moslims, in de goede richting.” De Londense imam Zaki Badawi karakteriseerde Europa als een deel van het huis van de islam. Yunis al-Astal, een prominente moslimgeestelijke van de terreurbeweging Hamas, verklaarde in een toespraak voor Al-Aqsa TV dat Rome ,,de hoofdstad van de katholieken en kruisvaarders, spoedig zal worden veroverd door de islam. En vanuit Rome zal heel Europa en vervolgens Noord –en Zuid-Amerika Islamitisch worden. Rome heeft de broers van apen en zwijnen (de Joden) in Palestina geplaatst om zo het opnieuw ontwaken van de islam te voorkomen. Allah heeft ons uitgekozen zodat wij zijn motor zijn om deze natie tot succes, veiligheid en macht te brengen, en zelfs tot het veroveren van de hoofdsteden van de hele wereld.” Eerder noemde al-Astal de jihad ook een plicht voor vrouwen, die zichzelf volgens hem zouden moeten opofferen met zelfmoordbomaanslagen om de Joden de ‘bitterheid van de dood’ te doen smaken.
De Arabische-Europese Liga (AEL) is een militante migrantenorganisatie die is opgericht in 2002 door de omstreden Libanees Aboe Jahjah. Het gaat om een extremistische Hezbollah sympathisant die vind dat Israël moet verdwijnen en het zionisme van de aardbodem weggevaagd.
De opvolger van Jahjah is Brahim Harchaoui een zeer gevaarlijke jongeman van Marokkaanse afkomst woonachtig in Borgerhout. Hij is niet zomaar een van de vele sympathisanten van Hezbollah. Hij is actief militant van een Hezbollah groepje in Berchem. Deze rijzende ster binnen de Arabisch Europese Liga richtte in februari 2010 de radicaal islamitische studentenbeweging “The Union of Arab Students in Europe” op. Deze club toont net als Jahjah openlijk haar sympathie voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah en is een absolute voorstander van de vernietiging van de staat Israël. Harchaoui kwam in maart 2009 nog in het nieuws toen hij een persoonlijke ontmoeting had met Hezbollah-kindermoordenaar Samir Kuntar. De AEL topman stak zijn bewondering voor deze bloeddorstige moslimterrorist niet onder stoelen en banken.

Diverse landen hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle

Treinreizigers in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben in toenemende mate last van jeugdige migrantenbendes die op klaarlichte dag treinen en treinreizigers overvallen. Net als in Nederland wordt dit nieuws zoveel mogelijk doodgezwegen door de politiek en media, om de toch al grote onvrede over het mislukte immigratie- en integratiebeleid onder de autochtone bevolking niet nog verder aan te wakkeren.

Moslims nemen de macht over in Brussel 

En de EU kijkt er naar en steekt geen vinger uit! Integendeel  zij bevorderen om duistere redenen deze (zelf)vernietiging. De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Volgens de politicoloog Bilal Benyaich telt Brussel tussen de 9.600 tot 13.500 radicale moslims of salafisten. In zijn boek “Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel” schrijft Benyaich dat 1 op 10 van alle praktiserende Soenitische moslims salafist zijn.

In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. De Universiteit van Leuven heeft op 18 november 2011 een studie openbaar gemaakt waarin wordt geconstateerd dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden. De groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren wordt strafrechtelijk vervolgd. In deze studie wordt ook geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie. Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die Joden lastig vallen en in elkaar slaan. De Belgische politiek en de media – lijdend aan dezelfde politiek correcte ziekte als elders – doen er echter het zwijgen toe. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het ‘pamperen’ van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

De vraag of het Westen inderdaad islamofobisch is, zoals in met name linkse en christen-democratische kringen wordt beweerd, valt daarom eenvoudig te beantwoorden door slechts te wijzen op de extreem gewelddadige historie van de islam. Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt de Europese democratie en vrijheid van meningsuiting door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd!

HET IS DUS GEEN XENOFOBIE EN GEEN MOSLIMHAAT MAAR EEN REALISTISCH VERWEER TEGEN EEN DREIGEND GEVAAR VOOR DE HELE WERELD!

Lees hier het hele artikel:
http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm