GEBRUIK HET REPTIELENBREIN!

snake

We hebben twee breinen schijnt het, een modern brein (dat klinkt meteen al erg goed) en een oud (primitief, dat klinkt meteen al slecht) brein. Moderne mensen als we (willen) zijn, willen we natuurlijk vooral dat nieuwe gedeelte van ons brein gebruiken, want dat is wel zo ontwikkeld, niet? En dat oude deel van ons brein, van onze hersens, dat wordt ook wel aangeduid als het reptielendeel ervan, en ook dat klinkt natuurlijk niet als erg nastrevenswaardig om te hebben of -erger- te ontwikkelen. En een slang, dat wil niemand wezen toch, terwijl er ook weinig mensen zijn die dromen in het diepst van hun gedachten een Komodovaraan of krokodil te wezen.

Stom natuurlijk, want het nieuwe brein, het moderne gedeelte, daarin zit nu precies alles wat ons vatbaar maakt voor praatjes, ideologieën, oplichters, piskijkers, politici, gewone falsarissen en andere zaken die wel schijnen maar nooit blijken. Zo hebben komodovaraan noch krokodil bijvoorbeeld ooit maar het begin van de gedachte gekregen dat er onder hen Komodaovaranen of krokodillen zouden zijn (anders dan het eigen kroost waar een zekere broedzorg voor bestaat) die met een bijzonder respect behandeld zouden dienen te worden, hetzij vanwege het ei waar zij zijn uitgekropen, hetzij vanwege hetgeen ze de andere varanen en krokodillen hebben weten wijs te maken. Ook zijn er geen varanen of krokodillen die je kan wijsmaken dat ze, mochten ze worden aangevallen of gegijzeld, ook maar iets anders te doen staat dan de aanvaller of gijzelaar af te slaan met alle daartoe noodzakelijke (waarbij overkill niet is uitgesloten) middelen. Ongegeneerd overlevingsinstinct, dat is wat er in dat oude deel van ons brein ook zit, en waar we niet voor niets niet naar zouden moeten mogen luisteren als ‘beschaafd mens’.

Want dat wordt dus niet netjes gevonden door mensen die naar het nieuwe en niet naar het oude deel van hun brein luisteren, veelal omdat ze is ‘wijs gemaakt’ dat dat netter is. Dat er mensen zijn die daar anders over denken en die wel ongegeneerd en meedogenloos voor eigen voordeel en overleving gaan, dat valt nauwelijks op want dat zijn vaak precies degenen die, met een mond voor gestolen kippen, deze passie preken.

Onderwijl verleent ‘onze regering’ (ook al een soort constructie waar ons oude brein niet in zou trappen) van onze centen ten koste van onze goede naam steun aan oorlogsmisdaden, maar een kniesoor die daar op let, want een en ander geschiedt buiten ons zicht, en met de modernste middelen. Met ons moderne brein laten we ons inderdaad van alles wijsmaken, bijvoorbeeld dat je er door ‘stemmen’ iets aan kunt doen, aan het voortdurende wangedrag van de mensen die ons wijsgemaakt hebben dat wij niet zonder ze kunnen. Slechts een enkele primitief zal er op wijzen dat het precies andersom is, maar daar hoeft dan ook geen aandacht aan te worden besteed.

“We zitten niet meer in de boom”, toch, en die primitiviteit van toen hebben we wel overstegen.
Nou, laat mij je vertellen dat we zonder het reptielengedeelte van ons brein niet eens in die boom gekomen waren, we zouden voordien al lang zijn uitgestorven. Het lijkt me goed dat deel van ons brein weer eens te gaan gebruiken, wie er ook meent er iets van te zeggen te hebben. Want als je geen slang wilt zijn in het diepst van je gedachten, waarom dan wel schaap?

http://joostniemoller.nl/2014/11/gebruik-het-reptielenbrein/

In de chinese astrologie is de slang het meest populair.
Quote: “Niemand kan tippen aan de wijsheid en intelligentie van de Slang! Slang-personen zijn de slimste en meest raadselachtige personen. De meeste filosofen, theologen en wetenschappers behoren tot dit teken.
http://www.astropsychologie.nl/bekijk/chinesehoroscoop/sterrenbeeld/Slang

Aangezien de voorspellingen van de Slang in 9 van de 10 gevallen altijd uitkomen noemt men hen ook profeet of voorspeller (Predictor).
Jammer dat het westen nog steeds kiest om met oogkleppen op te lopen!

Realpredictor.

slang3